Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Et liv uten frykt og tvang

Siden 2015 har MiR har jobbet med dialogseminarer med foreldre om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll med støtte fra IMDI. På møtene våre ser vi at foreldrene er interessert i å vite mer, men at kun et møte ikke gir så stor holdningsendrende effekt hvis det ikke er noe oppfølging. Vi arrangerer en rekke dialogseminarer i samarbeid med NAV, forskjellige religiøse samfunn og organisasjoner. Vi har hatt rene mannsgrupper, kvinnegrupper og arbeidet med ungdommer, og utarbeidet forskjellige opplegg for målgruppene.

Vi har også laget et opplegg for videregående skole. Under finner du lenkene til to kasus som kan brukes i gruppearbeid på skolen.

Trykk på bildet for å komme til kasus for gruppearbeid
Trykk på bildet for å komme til kasus for gruppearbeid

 

FILMER:

En viktig del av prosjektet har vært å lage filmer som vi benytter i dialogarbeidet.
 
 
 
 

KURSMANUAL:

Vi har laget en kursmanual knyttet til negativ sosial kontroll.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/

Utøver du negativ sosial kontroll (uten at du vet det)?

MiR har i flere år jobbet med å forebygge negativ sosial kontroll spesielt rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn. Vår erfaring er at mange foreldre tenker at de beskytter barna, men når man bor i Norge, bør man gi barna mer frihet for at de lettere kan gli inn i samfunnet. Hvis foreldre er for strenge, …

Kan du bestemme over ditt eget liv?

Temaer som negativ sosial kontroll kan være vanskelig å snakke med ungdommer om for voksne. Ofte blir man moraliserende og det er vanskelig å vite hva man skal si og hva man ikke skal si. Ved å ta bruk disse kasusene, kan man jobbe i klassen med forskjellige problemstillinger uten at ungdommene føler at de …

Dialog og konfliktløsning

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk har i 2020 hatt 10 personer på kurs der vi har lært Nansen fredsskoles metodikk for dialog og fasilitering av dialoger.  Kurset er en del av vårt prosjekt Et liv uten flykt og tvang. Gjennom prosjektet har vi sett at man i tillegg til dialogmøter for foreldre og barn, noen ganger …

Hvem utøver negativ sosial kontroll?

De fleste foreldre vil det beste for sine barn, men noen ganger går det litt for langt og det går over til kontroll. Vi er som oftest redde for at barna skal gjøre ting som senere de vil angre på eller som har større konsekvenser enn det de kan se selv. MiR har derfor de …

MiRs ungdomledere skal arbeide mot negativ sosial kontroll

Helgen 27. – 29- september arrangerte MiR ungdomsledersamling rundt temaet negativ sosial kontroll. Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid. Sosialantropolog og MiRs styreleder Whyn Lam ledet kurset hvor ungdommene sammen undersøkte problemstillinger knyttet til dette …

Viktig foredrag om sosial kontroll i Bodø

MiR Bodø var 6. juni medarrangør for et foredrag om temaet negativ sosial kontroll, et samarbeid mellom ByLab,  MiR Bodø, og stiftelsen KUN. Minela Kosuta fra KUN stod for hovedinnlegget, og vår egen Mayada Mustafa holdt innlegg om MiRs arbeid på dette området. Spørsmål som ble diskutert var: Hva er egentlig sosial kontroll? Hva er …

Kurs på Københavnbåten med verdens kuleste ungdommer! Sammen mot utforskap og negativ sosial kontroll!

I februar 2019 arrangerte MiR et kurs for ungdommer som vil jobbe med andre ungdommer om negativ sosial kontroll. På kurset lærte de om ung-til-ung metode og «learning-by-doing» slik at de kan ha ungdomsgrupper selv. Det var en super gjeng, engasjerte og reflekterte! Kurset var støttet av IMDI.

MiR holdt innlegg under IMDIs lansering av FAFO-rapport

Forrige uke holdt vår styreleder Whyn Lam innlegg under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi sin lansering av Fafo sin rapport «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll». Rapporten viser at mange innvandrerfamilier sliter med sin rolle som forelder i Norge og føler at det de ser av den norske måten å oppdra barn på er fremmedgjørende fordi det er så forskjellige …

Ungdomsgrupper i romjulen

Julen er en tid hvor mange ungdommer går uten et fritidstilbud. Dette gjelder særlig de som ikke selv feirer jul. MiR har derfor gjennom romjulen hatt temasamlinger og aktiviteter for ungdomsgrupper både på Tøyen og på Linderud. På samlingene har ungdommene diskutert ulike temaer knyttet til identitet og det å ta egne valg. Samlingene har …

Høstens fedregruppe gjennomført

Denne høsten har det blitt gjennomført samlinger om barneoppdragelse for somaliske fedre og mødre. Fedrene og mødrene har hatt samlinger hver for seg, og de har møttes i helgene. Fedregruppen har blitt ledet av Qaman Kalif Musse (i midten, bakerste rekke), og inntil 15 fedre har deltatt hver gang. Samlingene har fokusert på å styrke …

Frokostmøte med Catherine Ducommun-Nagy

I april 2018 var MiR vertskap for et frokostmøte med den anerkjente famileteraputen Catherine Ducommun-Nagy. Ducommun-Nagy er kjent for sin formidling og videreutvikling av retningen Kontekstuell terapi, som tar utgangspunkt i arbeidet til hennes avdøde ektemann, Ivan Boszormenyi-Nagy, som blir regnet som en pioneer innenfor dette feltet. Hun har dessuten jobbet inngående med vanskeligstilt ungdom …