VELKOMMEN TIL MiR

MiR er et nettverk av og for foresatte, barn og unge uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn. Med et multikulturelt blikk bidrar vi med informasjon, rådgivning og støtte i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnslivet. MiR fungerer også som talerør for enkeltgrupper i møtet med myndighetene og storsamfunnet.
MiRs visjon er å være brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen er politisk uavhengig og livssynsnøytral.
MiR har lokallag flere steder i landet, hovedkontoret vårt ligger i Torggata 31, Oslo.
Ta gjerne kontakt for et mulig samarbeid!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/