Tilbake til KURS

Ungdomskurs

Dialogseminar om sosial kontroll for ungdommer og foreldre

Dette opplegget er lagt opp slik at ungdommene blir mer reflektert over hva som er negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, og hva de kan gjøre med sin livssituasjon.

Det er annerledes å oppdra barn i Norge og hjemlandet fordi det er forskjellige normer som hersker. Som barn eller ungdom sammenligner man seg selv med andre etnisk norske ungdommer, og kanskje forventer man at foreldrene skal være mer åpne og at man skal få lov til å være med på flere aktiviteter enn det man får.

I dette dialogseminaret vil vi fokusere på hvordan ungdommer og foreldre kan få økt forståelse hvor hverandres liv i Norge, samt bli flinkere å snakke om deres forskjellige verdener for å forebygge konflikter. Det er viktig å kommunisere godt fra barna er ganske små for at konfliktene ikke skal bli så store når barna blir eldre.

Både barna/ungdommene og foreldrene skal få forståelse av konsekvensene av negativ sosial kontroll og hva de kan gjøre for å integreres i det norske samfunnet. Det er mange måter å oppdra barn på, og det er viktig å holde på det gode i alle kulturer og tradisjoner, samtidig som at man kan være åpne for nye innspill. Nordmenn kan også lære mye av innvandreres måter å oppdra barn på. Samtidig er det viktig å vite hva som er akseptert og ikke i Norge og tilpasse seg det norske samfunnet.

Vi har seminarer med både foreldre og barn der de deles opp i grupper. Vi har også seminarer som bare er rettet mot foreldre og bare mot barn/ungdommer.

Er skolen eller organisasjonen din interessert i å ha et slikt opplegg? Ta kontakt med oss på post@mirnett.org

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/ungdomskurs/