Tyrkisk – MİR ‘e Hoş Geldiniz

MİR, etnik ve sosyal kökenden bağımsız olarak ebeveynler, çocuklar ve gençler için bir kurumdur. Çok kültürlü bir bakış açısıyla anaokulu, okul, aile hayatı ve toplum hayatı ile ilgili konularda bilgi, tavsiye ve destek ile katkıda bulunuyoruz. MiR ayrıca, yetkililer ile görüşüp genel olarak toplumla ilgili konularda bireysel gruplar için bir sözcü görevi görür.

MİR’ in vizyonu ebeveynler, çocuklar, gençler için genel olarak toplum arasında köprü kurucular olmak ve bunun sonucunda artan hayatla başa çıkabilme, karşılıklı anlayış ve herkes için eşit katılım sağlamaktır. Kurum siyasi olarak bağımsız ve ideolojik olarak tarafsızdır.

MiR’ in ülkenin çeşitli yerlerinde yerel ekipleri vardır, merkez ofisimiz Torggata 31, Oslo’dadır.

 Bizimle iş birliği için iletişime geçmekten çekinmeyin!

MiR nedir?

MiR, etnik ve sosyal kökenden bağımsız olarak ebeveynler, çocuklar ve gençler için bir kurumdur. Çok kültürlü bir bakış açısıyla MiR, anaokulu, okul, aile hayatı ve toplum hayatı ile ilgili konularda kişilere bilgi, tavsiye ve destek ile katkıda bulunur. MiR ayrıca, yetkililer ile görüşüp genel olarak toplumla ilgili konularda bireysel gruplar için bir sözcü görevi görür.

MiR’ in vizyonu ebeveynler, çocuklar ve gençler için genel olarak toplum arasında köprü kurucular olmak ve bunun sonucunda artan hayat zorluğu ile başa çıkabilme, karşılıklı anlayış ve herkes için eşit katılım sağlamaktır. Organizasyon siyasi olarak bağımsız ve ideolojik olarak tarafsızdır.

 MiR ilk gruplarını kurma çalışmalarına 2002 yılında başlamıştır. O zamanlar MiR, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Temel Eğitim için Ebeveyn Komitesi (FUG) tarafından yönetilen bir projenin parçasıydı. MiR gruplarının stratejisi velilere sadece okullar ve belediyeler aracılığıyla değil direk ulaşmaktı.2006 yılında, FUG ile proje sona erecekti, ancak MiR gruplarından birçok aktif ebeveyni, projeye devam etmek için güçlü bir istek duyuyordu. Çalışmanın devamını planlamak için birçok toplantı yaptılar ve ardından MiR bağımsız bir organizasyon olarak kuruldu.

 Mir’in vizyonu, kuruluşun ve yerel ekiplerin herhangi bir zamanda hangi projeleri yürüteceğini tanımlar. Bugün, MiR çeşitli projeler üzerinde çalışıyor ve ana odak noktası anaokulu, okul ve genel olarak sosyal yaşamla buluşmada ebeveynleri, çocukları ve gençleri güçlendirmeye odaklanıyor. MİR’ in yerel ekipleri arasında Ev Ödevi Yardımı en başarılı girişimlerden biridir. Devam eden projelerin güncellenmiş bir genel bakışı sürekli olarak MiR’ in web sitesinde yayınlanmaktadır.


Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/tyrkisk-mir-e-hos-geldiniz/