Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Høstens fedregruppe gjennomført

Denne høsten har det blitt gjennomført samlinger om barneoppdragelse for somaliske fedre og mødre. Fedrene og mødrene har hatt samlinger hver for seg, og de har møttes i helgene. Fedregruppen har blitt ledet av Qaman Kalif Musse (i midten, bakerste rekke), og inntil 15 fedre har deltatt hver gang. Samlingene har fokusert på å styrke fedrenes relasjon til barna, å lære barna selvstendighet, og å styrke barnas selvbilde. På helgens samling fikk deltakerne som hadde gjennomført kurset utdelt diplom. Deltakerne forteller at kurset har vært nyttig, og de har lært masse underveis. Kurset har vært en del av MiRs prosjekt ”Et liv uten frykt og tvang”, støttet av IMDi.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/hostens-fedregruppe-gjennomfort/