Tilbake til Hva er MiR?

Struktur

MiR-nettverket er oppdelt i 3 nivåer: styret og en daglig leder som jobber nasjonalt, kommunale MIR som jobber i de forskjellige kommunene og MIR-lokalt som jobber på den enkelte skolen.

MiR-sentralt/Styret (seks personer) møtes 5-6 ganger i året. De behandler saker som kommer fra lokale MiR grupper og annet av administrative saker, videre koordinerer de en helhetlig strategi og fordeler oppgaver mellom møtene (skriver kronikker, søknader, organiserer kurs og seminarer) Styret tar ikke i mot møtehonorar, men dersom de tar på seg ekstra prosjektarbeid får de noe betalt for arbeidstiden de bruker. MIR-Sentralt har som oppgave å skaffe oversikt over foreldre som ønsker å delta i nettverksarbeid slik at det kan sendes ut relevant informasjon. MiR har 450 enkeltmedlemmer og det er ingen medlemsavgift.

MiR-sentralt skal ha en daglig leder som skal koordinere, administrrer og lede all virksomhet.

MiR-K (kommunenivå) har møte minst fire ganger i året, tar opp saker som foreldre er opptatt av i kommunen og står for skolering av lokale MiR-grupper og gjennomfører familielæringskurs. MiR-K er kontaktpersoner for skoler som har lokale MiR-grupper, de tilbyr foredrag og innlegg på forskjellige språk og gir foreldre informasjon om rettigheter og plikter i det norske skolesystemet.

MiR lokalt er for grupper av foreldre som ønsker å ha mest fokus på egne barn og bidra direkte på egne skoler. De deltar på foreldremøter, jobber med foreldregrupper på skolene og formidler behov og erfaringer til MiR-K. Smågrupper av foreldre er viktig for å få frem foreldres bekymringer, utfordringer og erfaringer fra sin egen kontakt med skolen. Når foreldre støtter hverandre, blir det lettere for den enkelte å ta opp problemer eller kritikkverdige forhold med skolen. Og mest av alt sammen skape et positivt miljø rundt skolen.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/om-mir/struktur/