Skole-hjem samarbeid

MiR startet som et tiltak i FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) sitt prosjekt ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen”. Det eksisterte da som et løst nettverk for foreldre som ønsket å delta i samarbeidet mellom hjem og skole og bli bedre veiledere for sine barn. Da FUGs prosjekt ble avsluttet i desember 2006, tok flere av foreldrene som var aktive i nettverket initiativ til å etablere MiR som en selvstendig, frivillig organisasjon og videreføre arbeidet i egen regi.

Vårt arbeid har vist at minoritetsspråklige familier ønsker å samarbeide med skolen og at de både vil og kan ta ansvar for sine barns læring. Etableringen av MiR som organisasjon ga grunnlag for en videre bevisstgjøring om foreldrenes rolle i forhold til den norske skolen, samfunnet generelt og sine barn spesielt.

MiR arbeider for å bevisstgjøre foreldrepå utfordringer i den multikulturelle skolen og samfunnet, å vise frem gode eksempler på hvordan foreldre best kan støtte barnas skolegang, og åskape gode modeller og et godt klima for samarbeid mellom foreldre og skole.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/skole-hjem-samarbeid/

Hvordan kan voksne delta i «laget rundt barnet»?

MiR deltok 23.mars 2022 på Oslo Kommunale Foreldreutvalgs årlige konferanse for FAU med en stand. På konferansen var det mange gode innledere fra forskjellige skoler og blant annet Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo, som alle snakket om hva foreldre og skolen kan gjøre for at barna får det godt. De hadde …