Empowerment gjennom digitalisering

Vi fortsetter vårt populære kurs «Kvinner i den digitale verden – Empowerment gjennom digitalisering».

«Kvinner i den digitale verden» er et ukentlig kurs hvor deltakerne lærer å mestre digitale utfordringer innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv og personlig økonomi.

Kvinnene på kurset vil få veiledning innen generell databruk med bruk av forskjellige digitale plattformer og nyttige «apps». Sentralt i kurset er et fokus på digital kommunikasjon, uttale og godt norsk språk.

Kursdeltakerne vil også opplæring i manøvrering på ulike plattformer som de vil støte på i samfunnslivet. Det kan for eksempel være plattformer benyttet av barnas skoler, barnehager og fritidsklubber, oeller plattformer benyttet av ulike offentlige institusjoner. Kurset vil også ha fokus på digitale verktøy rettet mot egen økonomi, som oversikt over utgifter og inntekter, betaling av regninger, gjeld, og metoder for å kutte kostnader.

Kurset er delt inn i to semestre:

Modul 1 – uttaleundervisning. Oppstart i april.

I denne modulen er det fokus på uttaleundervisning, forbedret norsk språkforståelse og muntlig kommunikasjon. Deltakerne vil blant annet få opplæring i å lage presentasjoner og vil vise egen presentasjon til de andre deltakerne.  

Modul 2 – Kurs om digitale ferdigheter og privat økonomi. Oppstart i september.

I denne modulen kan deltakerne forbedre egne dataferdigheter og bli sikre i bruk av grunnleggende IKT-verktøy, som bruk av e-post og å kunne opprette og delta på videomøter. Kvinnene skal kunne benytte diverse plattformer, blant annet verktøy på kursportalen MiR-kompetanse.

Påmelding gjennom denne linken: no.smartedge.co.za/fs/link.asp?key=UDMW-8WP3f    

Mer informasjon, og kontakt: oslo@mirnett.org

Prosjektet er støttet av Oslo kommune/  Oslo Extra Large – en by for alle (OXLO).

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/empowerment-gjennom-digitalisering/