Tilbake til SKOLE OG BARNEHAGE

SHIP – School and Home Involvement Participation

SHIP er et EU prosjekt som gjennomføres i samarbeid med 5 andre organisasjoner fra Belgia (2 belgiske partnere), Portugal, Italia og Frankrike. Prosjektet ledes av European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA).

Formålet med prosjektet er å styrke foreldrerollen ved at foreldrene selv gir bedre støtte til sine barn i møte med skolen slik at man forebygger frafall fra videregående skole blant elever med innvandrerbakgrunn. Hver partner skal velge ut 5 familier med barn mellom 10 og 13 år som skal få opplæring og oppfølging. Etter prosjektperioden skal de sammenlignes med en kontrollgruppe der prosjektlederne skal se om opplæringen har hatt noen effekt på flere faktorer, blant annet barnas skoleresultater.

I prosjektet er MiR hovedansvarlig for å dele «best practices»; våre gode erfaringer med metoden Familielæring. Familielæring er en metode som MiR har jobbet med i 10 år, der hovedmålet er å redusere terskelen for læring blant foreldre slik at foreldre kan involvere seg mer i barnas skolegang ved hjelp av å bli bevisst hvordan den enkelte lærer og bli bevisst læringsstiler. Det legges stor vekt på å styrke foreldrenes selvtillit.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/ship-school-and-home-involvement-participation/