Tilbake til SKOLE OG BARNEHAGE

SHIP – School and Home Involvement Participation

EU-prosjektet SHIP gikk fra september 2017 til desember 2018. MiR ble invitert til samarbeid med 5 andre organisasjoner fra Belgia (2 belgiske partnere), Portugal, Italia og Frankrike. Prosjektet ble ledet av European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA).

Formålet med prosjektet var å styrke foreldrerollen ved at foreldrene selv gir bedre støtte til sine barn i møte med skolen slik at man forebygger frafall fra videregående skole blant elever med innvandrerbakgrunn. Hver partner skulle velge ut 5 familier med barn mellom 10 og 13 år som fikk opplæring og oppfølging. Etter prosjektperioden ble familiene sammenliknet med en kontrollgruppe der prosjektlederne fikk se om opplæringen hadde hatt noen effekt på flere faktorer, blant annet barnas skoleresultater.

I prosjektet var MiR hovedansvarlig for å dele «best practices»; våre gode erfaringer med metoden Familielæring. Familielæring er en metode som MiR har jobbet med i over 10 år, der hovedmålet er å redusere terskelen for læring blant foreldre slik at foreldre kan involvere seg mer i barnas skolegang ved hjelp av å bli bevisst hvordan den enkelte lærer og bli bevisst læringsstiler. Det legges stor vekt på å styrke foreldrenes selvtillit.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/ship-school-and-home-involvement-participation/