O MiR

Nasza organizacja to wielokulturowa sieć zasobów ludzkich/ opiekunów, dzieci i młodzieży, niezależnie od pochodzenia etnicznego i społecznego. Dzięki wielokulturowemu spojrzeniu zapewniamy informacje, porady i wsparcie w sprawach związanych z wychowaniem dzieci w zakresie szkolnictwa, życia rodzinnego i spolecznego. MiR działa również jako rzecznik dla roznych grup mniejszosciowych w kontakcie z władzami i spoleczenstwem norweskim.


Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/o-mir/