MiR tar leksehjelp på alvor

Å gjøre lekser er viktig for at barna sikrer seg kunnskapen de er ment å kunne på skolen. Samtidig er tilgangen til et miljø hvor man kan konsentrere seg godt og voksenpersoner som kan hjelpe viktige forutsetninger for at barna motiveres til leksearbeidet.

Vi i MiR ser at det dessverre er mange skoleelever som ikke har tilgang til et rom for leksearbeid eller den hjelpen de behøver hjemme. Det kan være forskjellige grunner for dette, men uavhengig av grunn så er det viktig at det finnes leksehjelpstilbud og at dette blir informert om til de som trenger tilbudet mest.

Noen av våre flotte frivillige og ansatte.

MiR har siden starten i 2006 vært opptatt av å kunne tilby leksehjelp av god kvalitet som treffer denne målgruppen. Vi har stadig flere faste leksehjelps-tilbud i samarbeid med lokale skoler, frivillige organisasjoner i nærmiljøet og ulike lokale grupper og foreninger av og for minoritetsforeldre. Vår aktivitetskalender på nettsiden viser at leksehjelp er en aktivitet vi tilbyr regelmessig, på flere geografiske områder, både i ukedager og i helger:

I Oslo sentrum tilbyr vi ukentlig leksehjelp på Møllergata skole i sentrum, på Nordtvedt skole på Kalbakken, og Nordpolen skole på Sandaker. På Vahl skole i sentrum er det tilbud to ganger i uka, og i våre lokaler i Torggata opptil flere ganger i uka.

Utenfor hovedstaden arrangerer MiRs lokallag MiR Grimstad leksehjelp to dager i uka.  MiR Øvre Romerike og MiR Nedre Romerike tilbyr ukentlig leksehjelp på Hovin skole i Jessheim, og på Åsen skole, Lørenskog.

Foreldrene er takknemlig for innsatsen de frivillige yter. Vi har snakket med Saiza som har to barn som benytter seg av leksehjelpstilbudet:

«Leksehjelp er bra fordi hvis du ikke kjenner noen i byen, er det mulig å få hjelp med skolearbeid. Barna forstår bedre og forklarer bedre.»

Saiza, mor til to

Det viser seg at det ikke bare er barna og foreldrene som får utbytte av disse møtene. Også de frivillige melder at leksehjelpen føles meningsfullt. Lasse og Manon utrykker verdien av å gi noe tilbake og være til nytte i nærmiljøet:

«For meg er å være leksehjelper en mulighet for å kunne gi litt tilbake til samfunnet av det jeg fikk fra et veldig godt skolemiljø da jeg selv var barn – å gi muligheter til flere til å kunne bli hva de vil uansett hvor de kommer fra, og bare å kunne møte masse kule folk jeg ellers ikke skulle ha kommet i kontakt med men som bor rett ved meg».

 – Manon Simon, leksehjelper
Lasse Olsen har bidratt som leksehjelper i en årrekke på Vahl skole.

«Jeg liker å være til nytte som eldre person, derfor så velger jeg å være frivillig på leksehjelp.»– Lasse Olsen (78), leksehjelper

– Lasse Olsen (78), leksehjelper

Leksehjelp ser slik ut til å være en vinn-vinn-situasjon, for skolebarnet, foreldrene og de frivillige som gir av sin tid. Vi i MiR jobber derfor videre for skape flere møteplasser med engasjerte frivillige og å finne trivelig lokaler – og videre sørge for at informasjonen om tilbudet blir spredt i vårt nettverk!

Utdanningsetaten i Oslo kommune er tilskuddsgiver for leksehjelpstilbudet vårt i Oslo. Bufdir er tilskuddsgiver for leksehjelpen i Grimstad, Nedre Romerike og Øvre Romerike.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-tar-leksehjelp-pa-alvor/