Utdanningsvalg

Siden 2018 har MiR jobbet med prosjektet «Utdanningsvalg» – et prosjekt rettet mot at ungdom i større grad skal kunne velge utdanningsretning som de selv har interesse av.

Mange ungdommer som ønsker å ta et utradisjonelt yrkesvalg forteller at de opplever stigmatisering og motstand fra familie og andre med samme landbakgrunn. Dette kan føre til at ungdom ikke tar frie valg, og at de havner i yrker de ikke har interesse for, eller ikke mestrer. Gjennom dialogsamlinger, filmer og brosjyrer ønsker vi å vise at det kan være flere veier til et vellykket liv, både for gutter og jenter. Vi jobber også med holdingsskapende arbeid blant minoritetsforeldre

I tillegg til dialogsamlinger tok vi i 2018 med oss 18 mødre med ulik etnisk bakgrunn til Yrkes-NM og Utdanningstorg på Hellerudsletta. Her fikk mødrene oppleve ulike yrkesretninger på nært hold, og også prøve seg innen noen av yrkene. Turen ble gjennomført i samarbeid med MiA – Mangfold i Arbeidslivet.

Brosjyrer

Filmer

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/utdanningsvalg/

nb_NONorwegian