Utdanningsvalg

Siden 2018 har MiR jobbet med prosjektet «Utdanningsvalg» – et prosjekt rettet mot at ungdom i større grad skal kunne velge utdanningsretning som de selv har interesse av.

Mange ungdommer som ønsker å ta et utradisjonelt yrkesvalg forteller at de opplever stigmatisering og motstand fra familie og andre med samme landbakgrunn. Dette kan føre til at ungdom ikke tar frie valg, og at de havner i yrker de ikke har interesse for, eller ikke mestrer. Gjennom dialogsamlinger, filmer og brosjyrer ønsker vi å vise at det kan være flere veier til et vellykket liv, både for gutter og jenter. Vi jobber også med holdingsskapende arbeid blant minoritetsforeldre

Prosjektet får støtte fra Bufdir

Brosjyrer

Filmer

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/utdanningsvalg/