Litauisk

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk yra tėvų, vaikų ir jaunimo tinklas, nepriklausomai nuo etninės ir socialinės padėties. Su daugiakultūrine perspektyva mes teikiame informaciją, patarimus, paramą darželio, mokyklos, šeimos ir visuomeniniais gyvenimo klausimais. MiR taip pat atstovauja kai kurioms grupėms susitikimuose su valdžios institucijomis ir visuomene.

MiR vizija yra būti tiltu tarp tėvų, vaikų, jaunimo ir visuomenės, kuris duotų didesnius gyvenimo įgūdžius, tarpusavio supratimą ir lygiavertį dalyvavimą visiems. Organizacija yra politiškai nepriklausoma ir religiškai neutrali.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/litauisk/