Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

MiRs ungdomledere skal arbeide mot negativ sosial kontroll

Helgen 27. – 29- september arrangerte MiR ungdomsledersamling rundt temaet negativ sosial kontroll. Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid.

Sosialantropolog og MiRs styreleder Whyn Lam ledet kurset hvor ungdommene sammen undersøkte problemstillinger knyttet til dette teamet. Ungdommene laget også utkast på hvordan de selv vil holde kurs, og testet de på de andre i gruppa. Neste steg i prosessen er at ungdomslederne skal kurse andre ungdommer, gjerne i lag med foreldre, i dialogsamlinger med fokus på negativ sosial kontroll.

Samlingen er en del av prosjektet ”Et liv uten frykt og tvang”, med støtte fra Oslo Kommune.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/mir-arrangerte-ungdomsledersamling-page/