Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Kan du bestemme over ditt eget liv?

Ungdommer sitter i stoler i ring mens en av deltakerne står oppreist og deler en historie.

Temaer som negativ sosial kontroll kan være vanskelig å snakke med ungdommer om for voksne. Ofte blir man moraliserende og det er vanskelig å vite hva man skal si og hva man ikke skal si. Ved å ta bruk disse kasusene, kan man jobbe i klassen med forskjellige problemstillinger uten at ungdommene føler at de blir stigmatiserte. Gjennom kasusene vil ungdommene også få informasjon om hva de kan gjøre hvis de blir utsatt for lignende situasjoner. At de kan diskutere med andre kan også bidra til at de reflekterer over utfordringer de møter i sitt liv og kanskje kan de få noen andre perspektiver de ikke har tenkt på før.

Opplegget vi har utviklet kan gjøres individuelt og i grupper både fysisk eller på Teams/Zoom. Det kan være et opplegg for en samfunnsfagstime med tema negativ sosial kontroll. Du kan teste det ut i klassen din selv der du som lærer kan dele elevene opp i grupper eller gi det som en hjemmeoppgave. Du kan få tilgang til svarene deres hvis du tar kontakt med oss og vi får tidspunktet når dere bruker det.

MiR kan også være behjelpelig med å fasilitere et slikt opplegg med en oppsummering på slutten. Selve opplegget tar ca 2 timer. Hvis dette er interessant kan du ta kontakt med Whyn Lam på epost: whyn@mirnett.org eller på telefon: 90656435

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/kan-du-bestemme-over-ditt-eget-liv-page/