Hva er MiR?

MiR er et nettverk av og for foreldre, barn og unge uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn. Med et multikulturelt blikk, bidrar MiR med informasjon, rådgivning og støtte i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnslivet. MiR fungerer også som talerør for enkeltgrupper i møtet med myndighetene og storsamfunnet.

MiRs visjon er å være brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen er politisk uavhengig og livssynsnøytral.

Arbeidet med å etablere de første MiR-gruppene startet i 2002. Den gang var MiR en del av et prosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet og ledet av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Etableringen av MiR-gruppene var en del av strategien for å nå direkte til foreldrene istedenfor bare å jobbe gjennom skolene og kommunene. I 2006 skulle prosjektet med FUG avsluttes men flere aktive foreldre fra MiR-guppene hadde et stort ønske om å fortsette med prosjektet. De hadde flere møter for å planlegge videreføringen av arbeidet og MiR ble da opprettet som en selvstendig organisasjon.

MiRs visjon definerer hvilke prosjekter som organisasjonen og lokallagene til enhver tid driver. I dag holder MiR på med flere prosjekter og hovedfokuset ligger på dyktiggjøring av foreldre, barn og unge i møtet med barnehage, skole og samfunnslivet for øvrig. Blant MiRs lokallag er Leksehjelp et av tiltakene som har hatt størst suksess. En oppdatert oversikt over pågående prosjekter blir fortløpende lagt på MiRs hjemmeside.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/om-mir/

Struktur

MiR-nettverket er oppdelt i 3 nivåer: styret og en daglig leder som jobber nasjonalt, kommunale MIR som jobber i de forskjellige kommunene og MIR-lokalt som jobber på den enkelte skolen. MiR-sentralt/Styret (seks personer) møtes 5-6 ganger i året. De behandler saker som kommer fra lokale MiR grupper og annet av administrative saker, videre koordinerer de …

Styret

Ansatte

Vedtekter

Årsrapport

MiR årsrapport 2023 MiR årsrapport 2022 MiR årsrapport 2021 MiR årsrapport 2020 MiR årsrapport 2019 MiR årsrapport 2018 MiR årsrapport 2017 MiR årsrapport 2016 MiR årsrapport 2015 MiR årsrapport 2014