Tilbake til Informasjonsmateriell

Brosjyrer

 

Her finner du informasjonsmateriell på flere språk

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/informasjonsmateriell/brosjyrer/

Generell brosjyre

Her finner du brosjyren som beskriver MiRs vedigrunnlag, satsinger og innsatsområder.

Dataspill

Her finner du brosjyrer på flere språk knyttet til prosjektet Dataspillproblematikk.

Pengespillavhengighet

Her finner du brosjyrer på flere språk knyttet til prosjektet pengespillavhengighet

Utdanningsvalg

Her finner du brosjyren om utdanningsvalg, et prosjekt støttet av Bufdir.  

Aktiviteter

Her finner du brosjyren om MiRs aktivteter på flere språk, støttet av Bufdir.

Brosjyre MiR-Ung

Her finner du brosjyren som beskriver ungdomsorganisasjonen til MIR, MiR-Ung.