Tilbake til Lokallagene

Fredrikstad

Fredrikstad

Aktiviteter

  • Svømmekurs for kvinner og barn
  • Utflukter i skolens ferier
  • Kurs i engelsk og data

Tidligere aktiviteter

  • Familielæringskurs og leksehjelp
  • Dansekurs for ungdom

MiR Fredrikstad får støtte til sine aktiviteter fra Fredrikstad kommune.

Kontaktperson:

Cherihane Chehade
Epost: chiro_090286@hotmail.com
Telefon: 973 37 337

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/fredrikstad/

Familiehelg med viktig innhold

25. – 26. juni arrangerte MiR Fredrikstad dialogsamling kombinert med familiehelg i svært familievennlige omgivelser. Det ble et populært tilbud med familier fra blant annet Spania, Syria, Irak og Ukraina. Dialogsamlingen og familieturen ble lagt til Solbukta, et sted som passet godt siden de har flotte leirstedsfasiliteter i tillegg til å være et konferansesenter med …

Flotte høstturer i flere av MiRs lokallag

I løpet av høsten 2022 har lokallagene Stavanger, Øvre Romerike, Fredrikstad, Kristiansand og Grimstad fått oppleve flotte og lærerike friluftslivsopplevelser. De fleste lokallagene dro til sine nærområder, med unntak av Fredrikstad som dro til Tonsåsen i Valdresområdet. Flere av lagene har hatt flott høstvær, som vi kan se på bildene. Noen av turene har blitt …

MiR Fredrikstad med vellykket norsk- og datakurs

I september gjennomførte MiR Fredrikstad norsk- og datakurs for voksne med minoritetsspråklig bakgrunn på Glemmen videregående skole. 10 deltakere gjennomførte kurset med styrkede ferdigheter i bruk av data og basisnorsk i arbeidslivet.   Cherihane Chehade, lektor ved Glemmen videregående skole, tok deltakerne gjennom et pedagogisk tilrettelagt kurs på til sammen 30 timer. Deltakerne fikk selv …

MiR Fredrikstad – Mangfold som styrker!

MiR har i 2019 mottatt midler fra Fredrikstad kommune for å drive tiltak som motvirker negativ sosial kontroll i Østfoldbyen. I prosjektet samarbeider vi med Glemmen videregående skole og deres prosjekt «Vennskap uten grenser». I prosjektet skal MiR gjennomføre fem dialogsamlinger for foreldre, hvor temaet er barneoppdragelse og sosial kontroll. Hittil har det blitt gjennomført …