Tilbake til Lokallagene

Fredrikstad

Fredrikstad

MiRs lokallag i Fredrikstad arrangerer svømmekurs for kvinner og barn, og dansekurs for ungdom. Lokallaget arrangerer også turer og utflukter i skolens ferier.
 
MiR Fredrikstad får støtte til sine aktiviteter fra Fredrikstad kommune.
Tidligere aktiviteter:
  • Familielæringskurs og leksehjelp.

 

Zeke Salilaj

Kontaktperson: Zeke Salilaj

E-postzekes@getmail.no

Telefon: +47 955 59 655

Siden 2019 har MiR Fredrikstad jobbet med et prosjekt for å motvirke negativ sosial kontroll i familier. Kontaktperson for dette prosjektet er Azad Al-Hesso.

Assad Al-Hesso

Kontaktperson: Azad Al-Hesso

E-postazad-alhesso@hotmail.com

Telefon: +47 451 21 546

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/fredrikstad/

MiR Fredrikstad – Mangfold som styrker!

MiR har i 2019 mottatt midler fra Fredrikstad kommune for å drive tiltak som motvirker negativ sosial kontroll i Østfoldbyen. I prosjektet samarbeider vi med Glemmen videregående skole og deres prosjekt «Vennskap uten grenser». I prosjektet skal MiR gjennomføre fem dialogsamlinger for foreldre, hvor temaet er barneoppdragelse og sosial kontroll. Hittil har det blitt gjennomført …