Tilbake til Informasjonsmateriell

Filmer

Under kan dere se en rekke filmer på ulike temaer.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/informasjonsmateriell/filmer/

Dataspill

Helsedirektoratet har gitt støtte til MiR for prosjektet om dataspilladferd, og vi har laget en rekke pedagogiske filmer om dataspill- og mobilbrukproblematikk som egner seg godt for refleksjon og dialog rundt disse temaene. Spiller barnet ditt for mye? Diskusjonsspørsmål: Vet du hvilke spill barna dine spiller? Vet du hva spillet handler om? Vet du om …

Et liv uten frykt og tvang

Her finner du filmer knyttet til prosjektet «Et liv uten frykt og tvang,» støttet av Inkluderings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). I forbindelse med produksjonen av manualen for arbeid mot negativ sosial kontroll laget vi en video for å introdusere hva som er formålet med manualen og litt om hva den inneholder.Hva er negativ sosial kontroll? Diskusjonsspørsmål:Hva …

Informasjon om MiR

Her finner du filmer om MiR som organisasjon.

Likestilling i familien

Her finner du filmer om temaet likestilling i familien

Likestilling i utdanningsvalg

Her finner du filmen «Det Vanskelige Valget» knyttet til prosjektet «Likestilling for vellykket integrering og familieliv» støttet av Bufdir.  Den er også tekstet på engelsk. Hva bør ungdom og deres foreldre tenke på når man skal velge utdanning og yrke? Hvilke reaksjoner møter ungdom og familier som velger utradisjonelt? What should youth and their parents …

Vold i nære relasjoner

MiR har i 2020 fått støtte av Barne- ungdom og familiedirektoratet til et prosjekt for å forebygge vold i nære relasjoner blant ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er rettet mot ungdommer og voksne med innvandrerbakgrunn, med vekt på kvinner og unge jenter. Videoene vi har laget er for å sette i gang diskusjoner om hvordan vold …