Kategori: Tidligere nyhetssaker

En ny vår for MiR med nytt lokallag i Stavanger

MiR har nå et lokallag i Stavanger. I spissen står Zakaria Abdi Yusuf Osman (36) som til daglig jobber som bussjåfør. Nå er han også koordinator for MiR Stavanger. Vi har spurt Zakaria om hvorfor de har tatt initiativ til å danne lokallag, hva de ønsker å utrette og hva de har fått til så …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/en-ny-var-for-mir-med-nytt-lokallag-i-stavanger/

MiRs årsrapport for 2020 er nå tilgjengelig.

2020 har vært et spesielt og utfordrende år for oss, som for alle andre. Til tross for at koronaen gjorde det svært vanskelig å gjennomføre våre prosjekter på vanlig måte, har vi likevel klart å utrette mye – noe som gjenspeiles i denne rapporten, som kan leses her. Nedstengingen og pandemien rammet mange i vårt …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mirs-arsrapport-for-2020-er-na-tilgjengelig/

«Skritt for skritt» fortsetter ferden

MiR har fått fornyet tilskudd fra Bufdir til prosjektet «Skritt for skritt» for 2021. Dette er gledelig nytt for en rekke barn og familier som ellers ikke vil komme seg på turer og ferier i Norge. Det kan være mange hindringer for at barnefamilier ikke kommer seg på ferietur. For mange dreier det seg om …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/skritt-for-skritt-fortsetter-ferden/

Er du avhengig av pengespill?

Pengespillavhengighet er mer vanlig enn du tror. 1 av 100 er pengespillavhengige. Så kanskje noen du kjenner er avhengig av spill? Ofte vet de det ikke selv, eller de vil ikke innrømme det. Men de trenger hjelp og støtte av deg som er i familie med dem og er glad i dem. MiR har gjennom …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/er-du-avhengig-av-pengespill/

Redd Barna har gitt fart til MiR-Ungs aktiviteter

I 2020 fikk MiR-Ung støtte fra Redd Barna for å arrangere morsomme og lærerike aktiviteter for ungdommer under koronapandemien. Målet med prosjektet var å tilby en meningsfylt fritid i en vanskelig tid. 7 ungdomsledere fikk opplæring i sikkerhet- og smittevernsrutiner for å kunne gjennomføre trygge aktiviteter. Ungdomslederne utførte fem ulike fritidsaktiviteter: tur til Tusenfryd, klatrepark, …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/redd-barna-har-gitt-fart-til-mir-ungs-aktiviteter/

“Vold i nære relasjoner under korona

I 2020 fikk MiR støtte av Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) til et prosjekt for å forebygge vold i nære relasjoner blant ungdommer og voksne med innvandrerbakgrunn. Dette har vært spesielt viktig i perioden med korona-pandemien ettersom konflikter, krangler og vold i nære relasjoner med stor sannsynlighet har økt under nedstegningen av samfunnet. Frustrasjoner går …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/vold-i-naere-relasjoner-under-korona/

MiR holdt innlegg om frivillige organisasjoners rolle i integreringsarbeidet

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov som gjelder fra 1. januar 2021. I tillegg til et fokus på opplæring, utdanning og arbeid, tar loven også for seg hvilken rolle sivilsamfunnet kan spille i integreringen. Det legges opp til større grad av samarbeid mellom det offentlige tjenesteapparatet og frivillige organisasjoner. Dette er noe MiR ønsker velkomment, …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-holdt-innlegg-om-frivillige-organisasjoners-rolle-i-integreringsarbeidet/

2020 – Et år fylt med utfordringer og muligheter

2020 har vært et utfordrende år for MiR, som for de fleste andre. Men det har også vært lærerikt og bydd på nye muligheter! Til tross for at koronaen gjorde det svært vanskelig å gjennomføre våre prosjekter på vanlig måte, har vi likevel klart å utrette mye innenfor myndighetenes påbud og råd knyttet til smittevern. …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/2020-et-ar-fylt-med-utfordringer-og-muligheter/

Dialog og konfliktløsning

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk har i 2020 hatt 10 personer på kurs der vi har lært Nansen fredsskoles metodikk for dialog og fasilitering av dialoger.  Kurset er en del av vårt prosjekt Et liv uten flykt og tvang. Gjennom prosjektet har vi sett at man i tillegg til dialogmøter for foreldre og barn, noen ganger …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/dialog-og-konfliktlosning/

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021

Oktober er måneden da regjeringen annonserer sitt forslag til statsbudsjett for det kommende året. I den sammenheng har MiR levert to innspill til Statsbudsjettet 2021 – til Utdannings- og forskningskomiteen og til Familie- og kulturkomiteen. MiR har i sitt høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen lagt særlig vekt på styrket innsats for dyktiggjøring av innvandrerforeldre i …

Fortsett å lese

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/horingsinnspill-til-statsbudsjettet-2021/