Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Skritt for skritt – Aktiviteter for barnefamilier

Siden 2015 har MiR mottatt støtte fra Bufdirs tilskuddsordning mot barnefattigdom. Støtten brukes i all hovedsak til å arrangere turer og aktiviteter for familier som ikke selv har anledning til å reise på turer og ferier. På denne måten har tiltaket bidratt til at familier med dårlig råd kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke har råd til. Å ikke kunne delta på aktiviteter og ferieturer på lik linje med andre barn kan føre til at man føler seg utenfor i samfunnet. Dette ønsker MiR å motvirke gjennom dette prosjektet. Vi ønsker også å gi foreldre og barn erfaringer med aktiviteter som de senere kan gjennomføre på egenhånd.

Formålet med projektet er at flere familier skal delta på aktiviteter de ikke har deltatt i før, MiR ønsker at familiene skal få kunnskap om hvordan de skal arrangere lignende fritidsaktiviteter og barna/ungdommene skal delta i aktiviteter som de føler at de mestrer. Familiene skal få kunnskap om og innsikt i aktiviteter som er vanlige i det norske samfunnet.

Gjennom prosjektet har familier fra Oslo, Bodø, Kristiansand og Fredrikstad fått delta på ulike turer og aktiviteter. Lokallaget i Oslo har blant annet reist på sommerferie til Brennabu Leirskole i Valdres med 54 deltakere og til Bragdøya og Dyreparken i Kristiansand med 37 deltakere. De har også reist på høst- og vinterferie til Åkersætra Leirsted i Hedmark. På vinterferieturen deltok også lokallaget fra Fredrikstad.
På turene har deltakerne fått prøve seg på ulike aktiviteter slik som kanopadling, natursti, fisking og forskjellige konkurranser. På turene har vi hatt fokus på internasjonal, god og enkel mat som kan tilberedes og spises utendørs. På høstferieturen til Åkersætra fikk vi også støtte gjennom Norsk Friluftslivs prosjekt ”Turmat fra hele verden” til matlagingen.

Dette kan du lese mer om her: http://www.turmat.no/mulitkulturelt-nettverk-pa-tur/ 

Lokallaget fra Kristiansand har blant annet reist på høstferietur til Tusenfryd og Oslo med  23 deltakere. MiR leide Ommen, som er en kystledshytte i Oslofjorden. Her kunne deltakerne ro og gå på tur i naturen. I vinterferien 2018 dro lokallaget til Bringsvær leirskole. Du kan lese mer om turen til MiR Kristiansand her.

Lokallaget  fra Bodø har blant annet reist til en hytte i Steigen med 17 deltakere og til Saltstraumen med 24 deltakere. På turene har deltakerne reist med båt, som var en ny opplevelse for mange. Familiene dro på fotturer, grillet og hadde ulike aktiviteter for barna. MiRs tur til Steigen ble også omtalt i lokalavisen.

Alle deltakerne som var med på turene var veldig glade for at de fikk være med, spesielt var barna veldig fornøyde. MiR tenker det er viktig at personer med innvandrerbakgrunn kan erfare hytter med enkel standard som kan være billigere å leie hvis de vil dra på turer på egen hånd. Slike turer er en god mulighet til å bli kjent med norske vaner, aktiviteter og tradisjoner. Det er eksotisk for mange og de fleste får erfare noe helt nytt. Gjennom disse turene får også barna en felles referanseramme med andre norske barn, de lærer om norsk natur og friluftsliv – dette bidrar til økt integrering og språkinnlæring.

MIR håper at foreldre som tidligere har vært skeptiske til å sende barna sine alene på leirskole eller til andre overnattingsturer på hytter er nå blitt tryggere på dette siden de får erfaring med denne typen turer selv.


Du kan lese mer om turen til MIR-Bodø her
Du kan lese mer om turen til MIR-Oslo her

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/3-aktiviteter-for-familier-i-fattigdom/

«Skritt for skritt» fortsetter ferden

MiR har fått fornyet tilskudd fra Bufdir til prosjektet «Skritt for skritt» for 2021. Dette er gledelig nytt for en rekke barn og familier som ellers ikke vil komme seg på turer og ferier i Norge. Det kan være mange hindringer for at barnefamilier ikke kommer seg på ferietur. For mange dreier det seg om …

Årets sommerturer hos MiR

MiRs lokallag har gjennomført flere turer i løpet av sommeren. MiR Bergen har hatt campingtur til Flatlandsmo i Voss. MiR Kristiansand har hatt tur for familier på Bringsvær leirskole. MiR Bodø har hatt tur for ungdommer på Saltstraumen brygge. MiR Øvre Romerike har hatt tur for familier til Hunderfossen Familiepark, og MiR Oslo har hatt …

Vennskap og mestring i MiRs Sommerskole!

MiR arrangerte MiR sommerskole som et tilbud for barn i ferien nå som mye har vært stengt. 15 barn fra 4. til 6. trinn deltok på ulike kreative og morsomme aktiviteter både innendørs og utendørs. Det har vært workshops med maling, kunst og teater, leker og konkurranser – og det har blitt mange turer i …