Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Utøver du negativ sosial kontroll (uten at du vet det)?

Bilde av en mann og en kvinne som sitter vendt fra hverandre i hver sin ende av sofaen. Mannen sitter med armene i kors, og kvinnen ser oppgitt ut med hånden foran ansiktet.

MiR har i flere år jobbet med å forebygge negativ sosial kontroll spesielt rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn. Vår erfaring er at mange foreldre tenker at de beskytter barna, men når man bor i Norge, bør man gi barna mer frihet for at de lettere kan gli inn i samfunnet. Hvis foreldre er for strenge, vil barna føle seg utenfor og kanskje leve et dobbeltliv, der de later som om de følger foreldrenes regler hjemme, men ikke gjør det når de er med venner.

30.mars 2022 lanserte Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) en rapport som viste en økning i saker knyttet til negativ sosial kontroll. En av grunnene til at tallene har økt kan være at antall  minoritetsrådivere på ungdomsskolen og videregående skole har økt, men pandemien kan også ha hatt en effekt siden ungdommene må være mer hjemme. Se seminaret til IMDI her:

Rapportene viser at ungdommene som tar kontakt rapporterer om at foreldrene ikke gir dem noe privatliv og går inn på deres kontoer på sosiale medier på PC eller krever at de leverer inn telefonen. Det gjør at de hele tiden må passe på hva de skriver eller må slette med jevne mellomrom.


MiR har jobbet med opplæring av dialogmeglere over flere år, der voksne med flyktninge- og innvandrerbakgrunn  har fått opplæring i dialogmetoden fra Nansen fredsskole og kan bidra i fastlåste konflikter mellom foreldre og barn. Vi har dialogmeglere som snakker følgende språk: arabisk, tigrinja, sorani, kurmanji, vietnamesisk, engelsk, somali, farsi, urdu i tillegg til norsk.

Se video om meglingen her:

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/utover-du-negativ-sosial-kontroll-uten-at-du-vet-det-page/