Tilbake til Lokallagene

Nedre Romerike

Nedre Romerike

Aktiviteter:

  • Datakurs for foreldre
  • Friluftstur til voksne
  • Morsmålsundervisning i Skjetten
  • Samlinger med utdanningsvalg som tema

Tidligere aktiviteter:

  • IKT- og matematikkurs med støtte fra Kompetanse Pluss, i samarbeid med Flyktningtjenesten i Rælingen kommune
  • Leksehjelp
  • Engelskkurs
  • Aktivitetsdag «Fedre for likestilling»
  • Deltakelse på dialogkonferanser, temadager og rådslagningsmøter
  • Jentegruppe i Lørenskog. Les mer om dette her

Kontaktperson: Mehran Paymard

Epost: mehran.paymard@osloskolen.no
Telefon: 47390568

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/nedre-romerike/