Tilbake til Lokallagene

Nedre Romerike

Nedre Romerike

Aktiviteter:

  • Datakurs for foreldre
  • Friluftstur til voksne
  • Samlinger med utdanningsvalg som tema

Tidligere aktiviteter:

  • Kurs i databruk, matematikk og engelsk
  • Morsmålsundervisning
  • Leksehjelp
  • Aktivitetsdager
  • Jentegruppe i Lørenskog. Les mer om dette her
  • Deltakelse på dialogkonferanser, temadager og rådslagningsmøter

Kontaktperson: Mehran Paymard

Epost: mehran.paymard@osloskolen.no
Telefon: 47390568

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/nedre-romerike/