Tilbake til Filmer

Et liv uten frykt og tvang

Her finner du filmer knyttet til prosjektet «Et liv uten frykt og tvang,» støttet av Inkluderings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).

I forbindelse med produksjonen av manualen for arbeid mot negativ sosial kontroll laget vi en video for å introdusere hva som er formålet med manualen og litt om hva den inneholder.
Hva er negativ sosial kontroll?

Diskusjonsspørsmål:
Hva tenker du at dine foreldre er redde for?
Hvordan kan du hjelpe foreldrene dine til å forstå hvordan det er å være ung i dag?
Kan du få hjelp av noen andre til å få dem til å forstå?

Denne videoen er rettet mot barn og ungdommer der vi prøver å få dem til å sette seg litt inn i foreldrenes sko for å forstå at det ikke er så lett å oppdra barn i et nytt samfunn. Vi oppmuntrer til at de kan forklare for foreldrene at livet er annerledes enn det var da de var unge og at man kan møtes på midten.

Diskusjonsspørsmål:
Visste du at det var slik for dine barn?
Hva gjorde at man fikk respekt da du var ung?
Hva kan du gjøre for at barna ikke blir så splittet?
Hvorfor er foreldrene så strenge?

Denne videoen er rettet mot foreldre der vi viser eksempler på og konsekvenser av negative sosial kontroll. Vi viser hvor forskjellig livet er for barn og ungdom som bor i Norge i dag, fra livet til foreldregenerasjonen.

I denne filmen presenterer vi to historier om oppdragelse og opphold for barn i hjemlandet.

I denne filmen undersøker Khai hvordan det kan være å ha ansvar for mange barn i Norge sammenliknet med andre land.

Hvordan kan en far kommunisere med en sønn som ikke vil høre?

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/informasjonsmateriell/filmer/et-liv-uten-frykt-og-tvang/