Vietnamesisk – MiR

Multikulturelt Initiativ og Ressurnettverk (MIR) là một mạng lưới cho phụ huynh, trẻ em và thanh thiếu niên không phân biệt nguồn gốc dân tộc và tầng lớp xã hội. Với cái nhìn đa văn hóa, MiR giúp thông tin, tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề liên quan đến nhà trẻ, trường học, đời sống gia đình và xã hội. MIR tác động như tiếng nói của các nhóm đơn lẽ để đối mặt với chính quyền và xã hội.


Mục tiêu của MIA là xây dựng cầu nối giữa cha mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên, với cộng đồng xã hội giúp tăng trưởng kỹ năng sống, hiểu biết lẫn nhau và cùng tham gia bình đẳng cho tất cả mọi người.
Tổ chức này độc lập về chính trị và phi tôn giáo.


Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/vietnamesisk-mir/