Tilbake til Prosjekter

SKOLE OG BARNEHAGE

Arbeid rettet inn mot foreldre, skole og barnehage har i alle år vært kjernen i MiRs arbeid. Skolen er blant MiRs viktigste samarbeidspartnere også i prosjektene på andre programområder. MiRs skolerettede prosjekter har både lokal, nasjonal og internasjonal karakter.

På lokalt plan jobber koordinatorer, frivillige og ressurspersoner med å styrke foreldrenes medvirkning i skolen. I flere lokallag har vi prosjekter og aktiviteter rettet inn mot morsmålsopplæring og leksehjelp.

På nasjonalt plan jobber MiRs styre og ressurspersoner med å etablere og vedlikeholde kontakt med skoler, å besvare henvendelser fra foreldre, skoler og FAU når det gjelder gode tips om skole-hjem samarbeid, og med å påvirke politisk gjennom å skrive høringssvar og å delta på innspillsmøter og konferanser.

På internasjonalt plan har MiR deltatt i Erasmus+ prosjekter med fokus på skole og læring.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/

Foreldrearenaen

Foreldrearenaen er et tilbud om opplæring i grunnleggende norsk, data og regning for foreldre med barn i grunnskolen. Fokus for opplæringen er å styrke de ferdighetene foreldre trenger for å kunne følge opp sine barn i skolen. MiR har siden 2020 fått støtte fra Kompetanse Norge (HK-dir) til tiltaket Foreldrearenaen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med …

LANGUAGE AS A BRIDGE

MiR deltok i et prosjekt der formålet var å bedre kvaliteten på språkopplæring I EU. Tall fra EU viser at 24,4% av EUs befolkning lever risikosone for og i fattigdom og sosial ekskludering. Mange av de som blir rammet av dette er innvandrere og flyktninger som ikke behersker språket godt nok til å komme inn …

Leksehjelp

Leksehjelp er et tiltak som familiene i MiR ofte spør etter. Mange foreldre synes det er vanskelig å selv få gitt barna sine den hjelpen de trenger med leksene. Mange har lite utdanning selv, eller de føler seg for usikre i norsk. Andre har kanskje høyere utdanning fra hjemlandet og behersker godt norsk, men opplever …

SHIP – School and Home Involvement Participation

EU-prosjektet SHIP gikk fra september 2017 til desember 2018. MiR ble invitert til samarbeid med 5 andre organisasjoner fra Belgia (2 belgiske partnere), Portugal, Italia og Frankrike. Prosjektet ble ledet av European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA). Formålet med prosjektet var å styrke foreldrerollen ved at foreldrene selv gir bedre støtte …