Be Creative! EU prosjekt om bruk av kreativitet for å personlige mål

MiR er i 2021-2023 med i et prosjekt der målet er å styrke læreres og voksnes forståelse av myke ferdigheter og bruk av slike ferdigheter, som er nødvendige for sosial og yrkesmessig integrasjon av unge voksne.

Myke ferdigheter er definert som karaktertrekk eller mellommenneskelige evner som påvirker evnen til arbeid og interaksjon med andre.

Lærere i voksenopplæring og andre institusjoner kan spille en sentral rolle i å tilby voksne studenter kunnskap og praktisk informasjon. Dette vil hjelpe studentene til å forstå utfordringer de står overfor og opptre som aktive borgere i sitt lokalmiljø, både individuelt og kollektivt.

For å oppnå dette vil partnerorganisasjoner fra sju europeiske land (Belgia, Kypros, Estland, Frankrike, Norge, Spania og Tyrkia) arbeide med følgende:

1. Utvikle en voksenpedagogisk metode og opplæringsressurser for instruktører (brukere – opplæring for instruktører/lærere/rådgivere) som gjør det mulig for dem å sette sammen deltagende og frigjørende opplæringssekvenser ved bruk av kulturelle aktiviteter, spesielt teknikker og aktiviteter knyttet til fremføring og opptreden foran en forsamling.

2. Når instruktørene er blitt opplært vil de støtte sårbare voksne elever (brukere) til å forbedre og mobilisere sine myke ferdigheter slik at de kan integrere seg bedre i samfunnet.

Tre elementer vil bli vektlagt i arbeidet med brukerne:

a. Hvordan presentere seg selv gjennom opptreden eller historiefortelling, slik at de kan utforme en presentasjon av seg selv og produsere audio/video CV eller en god papirbasert CV.

b. Arbeide med familiebakgrunn og miljø for å gi bedre selvinnsikt (i forhold til egne styrker) og selvtillit, slik at man kan bli mer bevisst hvilke yrker som passer egen personlighet, ønsker og styrker.

c. Tilegne verdifulle tekniske ferdigheter og opparbeide et nettverk.

Les mer på denne siden becreativeproject.eu

Eller følg prosjektet på Facebook.

Prosjektet er støttet av EU-midler.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/be-creative-eu-prosjekt-om-bruk-av-kreativitet-for-a-personlige-mal/

Lære myke ferdigheter på BeCreativeproject.eu

Syv europeiske land (Belgia, Kypros, Estland, Frankrike, Norge, Spania og Tyrkia) har siden 2021 inngått et partnerskap og jobbet i prosjekt, for å styrke at alle skal få tilgang til å utvikle sosial kompetanse. Resultatet er en nettbasert plattform www.becreativeproject.eu Hensikten med BeCreative.eu er å gi tilgang til metoder for å utvikle sosial kompetanse og myke ferdigheter. Ferdigheter …