Tilbake til Prosjekter

HELSE

Helse har blitt et stadig viktigere felt for MiR å prioritere. Uten god helse er det vanskelig for foreldre å fungere i hverdagen og gjøre nytte overfor barna, skolen og i samfunnet for øvrig. Våre helserettede prosjekter er fokusert inn på områdene folkehelse, psykisk helse og seksuell- og reproduktiv helse. Siden helse er såpass viktig for menneskers trivsel og fungering er aspekter ved helsefremmende arbeid også tilstede i prosjektene våre i de andre fokusområdene (skole og barnehage, familie- og samfunnsliv).

Folkehelserettede prosjekter, i form av trening, svømming og friluftsliv er populært i de fleste av våre lokallag.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/helse/

Innvandrerfamilier ut i naturen

MiR har siden 2018 fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Friluftsliv har sterke tradisjoner i Norge, og naturen er en fantastisk arena for fysisk aktivitet og læring. Friluftsliv er både helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig. Men mange som er nye i Norge kan være usikre på hvordan man skal kunne benytte …

Forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer

Hovedmålsettingen til prosjektet har vært å øke kunnskap og handlingskompetanse blant sårbare videregående skoleelever med innvandrerbakgrunn om egen kropp og seksualitet, seksuell helse med fokus på forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer. Prosjektet har vært støttet av ExtraStiftelsen og foreningen Voksne for Barn har vært vår partner i prosjektet. Prosjektet ble påbegynt …