Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Hvem utøver negativ sosial kontroll?

De fleste foreldre vil det beste for sine barn, men noen ganger går det litt for langt og det går over til kontroll. Vi er som oftest redde for at barna skal gjøre ting som senere de vil angre på eller som har større konsekvenser enn det de kan se selv. MiR har derfor de siste årene jobbet med holdningsendring på dette området. I 2019 har vi hatt kurs for ungdommer slik at de kan snakke med andre ungdommer om temaet.

Prosjektleder Whyn Lam ble intervjuet på Radio latin amerika om dette temaet. Hør programmet her.

I programmet snakker vi blant annet om følgende:
  •  hva er negativ sosial kontroll?
  •  hvorfor er det viktig å jobbe med temaet?
  •  er det alltid negativt å kontrollere barna?
  •  hvordan har MiR jobbet med temaet?

Gjennomføring i 2019

I 2019 har vi fokusert på å lære opp ungdommer til å holde kurs for andre ungdommer der vi benytter ung-til-ung metode og uformelle læringsmetoder for å jobbe med holdningsendring. Det har vært et kurs med to moduler der de blant annet har lært om forskjeller mellom dialog og debatt, metoder for å skape dialog, og hvordan lære ved hjelp av lek og aktiviteter. Vi har også laget to videoer om negativ sosial kontroll, en rettet mot ungdommer og en rettet mot foreldrene som kan brukes i diskusjoner med foreldre eller ungdommer.  Vi har også laget en manual med tilhørende video. Les mer om manualen her.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/hvem-utover-negativ-sosial-kontroll-page/