Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Kvinner i den digitale verden

I kurset «Kvinner i den digitale verden» tar deltakerne selv aktivt del i og ansvar for egen utvikling. De får veiledning til å øke sin kompetanse innen digital kommunikasjon, generell databruk og kyndighet på sosiale medier.

Dataferdigheter, «myke» ferdigheter og språkferdigheter

I kurset kan deltakerne forbedre egne dataferdigheter og bli sikre i bruk av grunnleggende IKT-verktøy, som bruk av e-post og å kunne opprette og delta på videomøter.

Gjennom sosiale medier får kvinner tilgang til informasjon og større nettverk. Vi går gjennom betydning av personvern, trygg bruk og kildekritikk.

Deltakerne blir også kjent med og utvikler «myke ferdigheter» som skal hjelpe dem å anerkjenne egne styrker, begrensninger, motivasjon, interesser og ambisjoner i møte med datalæring – men også i andre ulike læringsområder som språk og kommunikasjon.

Ved hjelp av digitale verktøy lærer deltakerne korrekt utale slik at de blir tryggere som språkbrukere.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/kvinner-i-den-digitale-verden/

Mange muligheter for kvinner i industriselskap, høyteknologibedrifter, IT (…), var beskjeden på temasamlingen 10. oktober

I MiRs lokaler i Torggata har kvinner møttes siden september for å tilegne seg mer digital kunnskap og ferdigheter. 10. oktober var temasamlingen med Nadia Chaudry, leder for Business Intelligence. Hun kom til Norge som barn etter at moren måtte flytte fra hjemlandet, og hennes karriere og ledelsesstil er basert på tillit og omsorg som …

«Kvinner i den digitale verden» – 10 samlinger for å bevisstgjøre, øke forståelse og styrke ferdigheter

MiR Oslo har fra september til november holdt kurset «Kvinne i den digitale verden» – et kurs om kvinners rettigheter, bevissthet om egen resiliens og hvordan man kan styrke digitale kommunikasjonsferdigheter. Under kurset har MiR Oslo hatt fokus på å skape et trygt rom for å diskutere viktige temaer. De inviterte to svært kunnskapsrike kursholdere …