Tilbake til SKOLE OG BARNEHAGE

LANGUAGE AS A BRIDGE

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk deltar i et prosjekt der formålet er å bedre kvaliteten på språkopplæring I EU. Tall fra EU viser at 24,4% av EUs befolkning lever risikosone for og i fattigdom og sosial ekskludering. Mange av de som blir rammet av dette er innvandrere og flyktninger som ikke behersker språket godt nok til å komme inn på arbeidsmarkedet. I dette prosjektet vil vi jobbe spesifikt med 20 språklærere fra 6 forskjellige land (Italia, Belgia, Portugal, Hellas, Norge og Spania) med å gi dem opplæring i en innovativ manual på språkopplæring. Prosjektet starter med en kartlegging av metodikk som brukes i de forskjellige landene ved å intervjue 20 lærere fra hvert land, som brukes i analysen og utformingen av manualen.

20 lærere vil samles i Brussel i oktober 2018 for å få opplæring og være med i utformingen av manualen som skal spres til resten av EU. På dette kurset vil den beste metodikken oppsummeres og deltakerne kan dele erfaringer med lærere fra de andre landene. Prosjektet er støttet med midler fra Erasmus Pluss.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/language-as-a-bridge/