Tilbake til SKOLE OG BARNEHAGE

LANGUAGE AS A BRIDGE

MiR deltok i et prosjekt der formålet var å bedre kvaliteten på språkopplæring I EU. Tall fra EU viser at 24,4% av EUs befolkning lever risikosone for og i fattigdom og sosial ekskludering. Mange av de som blir rammet av dette er innvandrere og flyktninger som ikke behersker språket godt nok til å komme inn på arbeidsmarkedet.

I dette prosjektet ble det jobbet spesifikt med 20 språklærere fra 6 forskjellige land (Italia, Belgia, Portugal, Hellas, Norge og Spania) med å gi dem opplæring i en innovativ manual på språkopplæring. Prosjektet startet med en kartlegging av metodikk som brukes i de forskjellige landene ved å intervjue 20 lærere fra hvert land, som videre ble brukt i analysen og utformingen av manualen.

20 lærere ble samlet i Brussel i oktober 2018 for å få opplæring og være med i utformingen av manualen som ble delt til resten av EU. På dette kurset ble den beste metodikken oppsummert og deltakerne fikk dele erfaringer med lærere fra de andre landene. Prosjektet var støttet med midler fra Erasmus Pluss.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/language-as-a-bridge/