Return to SKOLE OG BARNEHAGE

Foreldrearenaen

Foreldrearenaen er et tilbud om opplæring i grunnleggende norsk, data og regning for foreldre med barn i grunnskolen. Fokus for opplæringen er å styrke de ferdighetene foreldre trenger for å kunne følge opp sine barn i skolen.

I 2020 fikk MIR støtte fra Kompetanse Norge til å igangsette en Foreldrearena ved Granstangen ungdomsskole på Furuset i Oslo. Av femti foreldre som meldte sin interesse fikk 20 plass. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med det pedagogiske enkeltmannsforetaket Inkluderingsagenten. Prosjektet startet opp høsten 2020, men måtte raskt settes på pause pga. økt covid-smitte. Grunnet smitteverntiltakene har det vært en pause i tilbudet fra oktober 2020, men tilbudet foreldrearenaen ved Granstangen ble startet opp igjen høsten 2021.

MIR har også fått støtte fra Kompetanse Norge til å starte en ny foreldrearena i 2021, som vil gjennomføres på Vahl skole på Grønland i Oslo. Vahl deltar i Utdanningsetatens satsning på nærmiljøskoler, og har fått ansatt en nærmiljøskolekoordinator som sammen med skoleledelsen og foreldrene skal styrke samarbeidet mellom skolen, nærområdet, bydelen og hjemmene. Foreldrearenaen hører naturlig hjemme i en slik satsing da den gjør skolene til en læringsarena ikke bare for barna, men også for deres foreldre. Ved Vahl er ambisjonen å kunne tilby barnepass for foreldre som vil delta på foreldrearenaen, og et middagsmåltid til barn og foreldre.

Initiativet til den første Foreldrearenaen kom fra foreldre ved Haugen skole på Haugenstua i Oslo, høsten 2017. Tilbudet har tidligere vært gjennomført i regi av ulike organisasjoner, blant annet Interkulturell kvinnegruppe (IKKG).

Permanent link to this article: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/foreldrearenaen/