Tilbake til SKOLE OG BARNEHAGE

Foreldrearenaen

Foreldrearenaen er et tilbud om opplæring i grunnleggende norsk, data og regning for foreldre med barn i grunnskolen. Fokus for opplæringen er å styrke de ferdighetene foreldre trenger for å kunne følge opp sine barn i skolen.

MiR har siden 2020 fått støtte fra Kompetanse Norge (HK-dir) til tiltaket Foreldrearenaen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med det pedagogiske enkeltmannsforetaket Inkluderingsagenten, og med skoler, FAU’er og lokale frivillige organisasjoner. For tiden gjennomføres Foreldrearenaen på Grønland i Oslo, i samarbeid med Vahl skole og FAU, og med Sportsklubben Sterling. Vahl deltar i Utdanningsetatens satsning på nærmiljøskoler, og har fått ansatt en nærmiljøskolekoordinator som sammen med skoleledelsen og foreldrene skal styrke samarbeidet mellom skolen, nærområdet, bydelen og hjemmene. Foreldrearenaen hører naturlig hjemme i en slik satsing da den gjør skolene til en læringsarena ikke bare for barna, men også for deres foreldre. Ved Vahl er ambisjonen å kunne tilby barnepass for foreldre som vil delta på foreldrearenaen, og et middagsmåltid til barn og foreldre.

Initiativet til den første Foreldrearenaen kom fra foreldre ved Haugen skole på Haugenstua i Oslo, høsten 2017. Tilbudet har tidligere vært gjennomført i regi av ulike organisasjoner, blant annet Interkulturell kvinnegruppe (IKKG). MiR har tidligere gjennomført Foreldrearenaen ved Granstangen skole.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/foreldrearenaen/