Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Sterke mødre – glade barn

MiR har fått støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi følger tett opp 5 familier som har blitt valgt ut i samarbeid med skoler med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet er treårig.

Prosjektet skal ha samlinger ca 1 gang i måneden, noen ganger med hele familien og noen ganger bare med barna. Mødrene vil få opplæring i metoder for barneoppdragelse, grensesetting og tips om hvordan de kan følge opp barna bedre på skolen, samt bli mer aktive i det norske samfunnet.

Det vil være to grupper, en for de store og en for de mindre barna. De fem familiene har til sammen 21 barn fra 3-19 år, så det blir en utfordring å gi alle tilbud som de har utbytte av.

Prosjektet startet med en tur til Søndre Ås gård i september 2017 og starter med leksehjelp før høstferien.  I desember 2017 hadde prosjektet samling på Sæteren gård i Bærum. Under kan du se en liten film fra da laget av  norsensus media da Frivillighet Norge ble med oss.

 

Hos Søndre Aas Gård og Miljøsenter


Her kan dere finne mer informasjon om Søndre Aas Gård

http://sondreaas.no/web/

 

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/sterke-modre-flinke-barn/