Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Sterke mødre – glade barn

MiR fikk støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi fulgte tett opp 5 familier, som ble valgt ut i samarbeid med skoler, med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet var treårig.

Prosjektet hadde samlinger omlag 1 gang i måneden, noen ganger med hele familien og noen ganger bare med barna. Mødrene fikk opplæring i metoder for barneoppdragelse, grensesetting og tips om hvordan de kunne følge opp barna bedre på skolen, samt å bli mer aktive i det norske samfunnet.

Barna ble delt inn i to grupper – en for de store og en for de mindre barna. De fem familiene hadde til sammen 21 barn fra 3-19 år.

Prosjektet startet med en tur til Søndre Ås gård i september 2017 og ble avsluttet 2019.

Hos Søndre Aas Gård og Miljøsenter


Her kan dere finne mer informasjon om Søndre Aas Gård

http://sondreaas.no/web/

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/sterke-modre-flinke-barn/