Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

MiR holdt innlegg under IMDIs lansering av FAFO-rapport

Forrige uke holdt vår styreleder Whyn Lam innlegg under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi sin lansering av Fafo sin rapport «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll». Rapporten viser at mange innvandrerfamilier sliter med sin rolle som forelder i Norge og føler at det de ser av den norske måten å oppdra barn på er fremmedgjørende fordi det er så forskjellige verdier som ligger til grunn. Muslimske familier er ofte mer konservative enn andre grupper. Men generelt viser rapporten at foreldre med innvandrerbakgrunn i større grad prøver å passe mer på barna sine enn etnisk norske foreldre, men noen mister også kontroll. Rapporten gir et nyttig bilde av realiteten til barn og ungdommer som vokser opp i Norge og hvilke normer de mener at deres foreldre har, som i mange tilfeller ikke er det samme som de selv har. Det viser at det er en jobb å gjøre å skape en bro mellom foreldre og barn som har vokst opp i Norge. Det er samtidig viktig å stille spørsmål til om det er ting nordmenn kan lære av innvandreres måte å oppdra barn på. Se Utrop sitt oppslag om rapporten og intervju med Whyn Lam her.

MiR har i flere år fått støtte av IMDI til å jobbe med denne problemstillingen der vi lager videoer for å få foreldre til å reflektere over sin egen rolle og selv ønske å endre sine holdninger og oppdragelsesmetoder. Disse blir lagt ut her.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/mir-holdt-innlegg-under-imdis-lansering-av-fafo-rapport/