Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Dialog og konfliktløsning

Nansens fredskoles metodikk for dialog

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk har i 2020 hatt 10 personer på kurs der vi har lært Nansen fredsskoles metodikk for dialog og fasilitering av dialoger.  Kurset er en del av vårt prosjekt Et liv uten flykt og tvang. Gjennom prosjektet har vi sett at man i tillegg til dialogmøter for foreldre og barn, noen ganger trenger en nøytral tredjeperson som kan komme inn og hjelpe til med dialogen.

I kjernen av dialogmetoden er det å tilrettelegge for at partene som er i konflikt kan få en dypere forståelse for hverandre. Dette er en metode som vektlegger langsiktige løsninger i motsetning til andre metoder for konfliktløsning der man må inngå kompromisser som fungerer på kort sikt, men ikke løser underliggende konflikter med røtter som går langt tilbake i tid. Dette er en metode som egner seg godt for konflikter i familier.

Dialogfasilitatorene snakker først med den enkelte for å få innsikt i konflikten fra alle sider og bygger tillit før de har et felles møte.

Vi har personer som kan gå inn i konflikter på arabisk, tigrinja, sorani, kurmanji, vietnamesisk, engelsk, somali, farsi, urdu i tillegg til norsk.

Trenger du hjelp i en konflikt? Kontakt vår prosjektleder Whyn Lam for mer informasjon på mobilnr. 90656435 eller e-post: whyn@mirnett.org

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/dialog-og-konfliktlosning-page/