Tilbake til Problematisk spilling i innvandrerfamilier

Dataspill

Dataspilling kan være et problem i familier fordi foreldre ofte tenker at barn bruker for mye tid på å spille og det blir en kilde til konflikt og krangel. Spilling kan være et problem hvis det går utover andre områder i livet, som skole, jobb, deltakelse i sosiale aktiviteter. Men i de fleste tilfeller er spillingen blitt en normal aktivitet og nesten 100% av alle barn spiller. I tillegg er det også mange voksne som bruker mye tid på dataspill. Voksne spiller ofte mer på telefonen, men det kan også ta mye tid og gå utover kvalitetstid i familien.

På denne siden kan du se flere videoer vi har laget om dataspill, som kan være et godt utgangspunkt for diskusjon i familien. Du kan også få noen tips på hva dere kan gjøre for å minke konflikter i familien. Det er også en manual der man kan lese mer om dataspill og lese mer om hva slags spill barna spiller og hva det er som gjør at noen barn blir avhengig av dataspill. Videoene er tekstet på forskjellige språk.

Digitalt kurs om dataspillavhengighet

I 2022 har MiR fått tilskudd til å lage et digitalt kurs om dataspillavhengighet for foreldre. Kurset er laget for foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan følge opp og sette grenser for sine barn, men det passer også for ansatte som jobber med barn som spiller mye.

Kurset består av 3 moduler som handler om 1. Fakta og myter om dataspill, 2. Spillenes psykologi og 3. Regulering av spillvaner, som igjen er oppdelt i leksjoner. De fleste leksjonene har en video som forklarer kort hva det handler om, og du kan lese mer i detalj hvis du er spesielt interessert. Det er også tilhørende Quiz og oppgaver for de som vil teste om de har forstått det de har sett og hørt.

Opplegget er veldig enkelt og tar ikke mer enn 2 timer å gjennomføre, men man kan også gjøre litt og litt når man har tid også.

Gå til kurset her.

Brosjyrer

Vi har brosjyrer på 10 forskjellige språk som kan lastes ned på Mirs nettsider eller bestilles. Brosjyrene har blitt testet på familier med innvandrerbakgrunn der vi har fått gode tilbakemeldinger. Trykk her for materiale på flere språk!

For tips om hvordan du kan snakke om spill med dine barn, trykk her.

Filmressurser

MiR har laget flere videoer vi bruker i arbeidet med foreldrene for å sette i gang diskusjoner:

Bruker barna dine for mye penger på mysteriebokser? (loot boxes)

Diskusjonsspørsmål:

Husker du noe av videoen? Ta en test her for se hvor mye du husker!

http://ie.smartedge.biz/ispring/loot-box-quiz/

Du har kanskje hørt om loot boxes? I hovedsak er en loot boks en pakke du kjøper som du ikke helt vet innholdet av, en slags mysteriebox. Mange barn vil ha Battle pass hvis de spiller Fortnite.

I noen spill kan du forbedre spilleren din med slike bokser, som i Fifa spillene, der noen bokser inneholder veldig gode fotballspillere. Problemet er at du ikke vet hvilke spillere du får.

Se hvorfor de kan være avhengighetsskapende her!

Spiller barnet ditt for mye?

Diskusjonsspørsmål:

 • Vet du hvilke spill barna dine spiller?
 • Vet du hva spillet handler om?
 • Vet du om de er gode eller dårlige?
 • Hvem spiller de sammen med?
 • Vet du hvilken aldersgrense spillet har?
 • Spiller du noen ganger med barna?

Denne videoen ser på grensesetting og kan skape en diskusjon om hvordan du som foreldre setter grenser for barna når de spiller. Skaper grensesettingen mye konflikt? Kan du gjøre det på andre måter?

En kartlegging som medietilsynet har gjennomført viser at barna mener at foreldre involverer seg mindre i deres spilling enn i deres andre fritidsaktiviteter. Dette burde vi kanskje endre!

Den gode samtalen

Diskusjonsspørsmål:

 • Kjenner du deg igjen?
 • Kjenner du igjen andre?
 • I filmen blir gutten med i en gjeng fordi han føler at moren ikke bryr seg. Tror du at det er realistisk?
 • Hva tenker du om forskningen vi presenterte?
 • Hva kan du endre i din hverdag?

Denne videoen handler om hvordan mobiltelefoner kan ødelegge for kommunikasjon i hverdagen. Vi kommer også med forslag om tips for hvordan man kan håndtere det.

«Mamma, jeg vil ha mat!»

Diskusjonsspørsmål:

 • Har det skjedd at du har glemt tiden fordi du bruker sosiale medier eller spiller?
 • Kjenner du noen som er hele tiden på telefonen sin?
 • Hva kan voksne gjøre for å begrense sin egen mobilbruk?

Denne videoen viser hvordan det kan være når foreldrene også spiller. Bruk av mobiltelefon har blitt en så vanlig del av hverdagen at man ofte ikke tenker over hvor mye vi bruker den.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/tiltak-mot-problematisk-spilleatferd/dataspill/

Gratisspill som kan lure deg

MiR har i flere år jobbet med å spre informasjon på flere språk om problematisk spilling i familier gjennom prosjektet støttet av Helsedirektoratet. Loot box, eller mysteriebokser, blir mer og mer brukt i dataspill for barn for å få inntekt for firmaer som lager gratisspill. Det er derfor viktig å passe på at det IKKE …

Spiller barnet ditt for mye?

Helsedirektoratet har gitt støtte til Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk for prosjektet om dataspilladferd. Denne filmen inngår i tiltaket og er rettet mot foreldre som ønsker tips om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. Språk: Norsk og somalisk Du kan lese mer om prosjektet her:  

Styreleder Whyn Lam holder innlegg på Dataspillkonferansen 2018

Dataspillkonferansen 2018 arrangeres i regi av Medietilsynet, og i  år holder styreleder i MiR, Whyn Lam, innlegget «Foreldrerollen og dataspill: Er det forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn?» MiR har laget en rekke filmer som dreier seg om dette temaet, og som dere kan se på MiR sine ressurssider. Lam har jobbet med dataspillproblematikk knyttet …