MiR-Ung slår ned på hatprat

MiRs ungdomsorganisasjon, MiR-Ung, er med i Stopp Hatprats ekspertgruppe for lokale strategier mot hatprat. Nylig var de medarrangør av «hatprat»-samling på Utøya.

MiR-Ung har siden 2021 arbeidet målrettet mot rasisme og diskriminering gjennom prosjektet «Sammen for Mangfold». Maryam Issa er leder for prosjektet og er MiR-Ungs representant i ekspertgruppen til Stopp Hatprat. Hun kan fortelle at ekspertgruppen har som mål å tilrettelegge for erfaringsutveksling og ressursdeling for å bekjempe hatprat og tilgjengeliggjøre verktøyene.

En viktig milepel i dette arbeidet var samlingen på Utøya hvor ungdommer, ungdomsarbeidere og lærere fra ulike deler av landet var til stede for å tilegne seg de ferdighetene og kunnskapen som trengs for å håndtere og svare på hatprat i ulike former.  

– Det har vært utrolig lærerikt og spennende å være med på å planlegge og gjennomføre denne samlingen på Utøya. Jeg tar med meg mange nye erfaringer, ferdigheter og strategier vi i MiR-Ung kan bruke videre i prosjektene våre.

– Mayram Issa

Stikkord for samlingen er interaktive workshops, diskusjoner og praktiske øvelser ­– med vekt på empowerment og samarbeid. Målet er at bevisstgjøringen fører til at hatprat kan utfordres på en konstruktiv måte i nærmiljøene til deltakerne.     

Deltakerne fikk også med seg MiR-Ungs manual om rasisme og diskriminering som ble ferdigstilt i 2023. Denne er tilgjengelig her.

Prosjektet «Sammen for Mangfold» er støttet av Bufdir, og har tidligere fått støtte fra Oslo kommune og LNU.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-ung-slar-ned-pa-hatprat/