MiR Kompetanse

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/

MiR Kompetanse

MiR Kompetanse tilbyr forskjellige holdnings og kompetansehevende tiltak til kommuner og frivillige organisasjoner. I tillegg kan vi påta oss karteggingsoppdrag knyttet til flerkulturelle spørsmål. Les under for nærmere beskrivelse av våre kurs. Holdningskurs/dialogmøter For mange flyktninger og innvandrere kan møtet med det norske samfunnet være en stressende opplevelse. Det blir stilt en del krav som …

Foredrag

MiR har foredragsholdere blant vårt styre og ressurspersonene våre (lag en lenke til ressurspersonene-men vi kan også etter hvert lage en egen presentasjon her under de som ønsker å holde foredrag). Har du et tema som du ønsker å gå dypere inn i kan du ta kontakt med oss og høre om noen i vårt …

Dialogseminar

Dialogseminarene er ca 2 timer og er lagt opp med korte ”foredragssekvenser”, med gruppeoppgaver, øvelser, spill og selvrefleksjon der deltakerne skal være mest mulig aktive. Målgruppen er i hovedsak voksne personer med flyktninge- og innvandrerbakgrunn. Vi har også et opplegg for ungdommer med flyktninge- og innvandrerbakgrunn knyttet til sosial kontroll som er ledet av ungdomsledere. …

Ungdomskurs

Dialogseminar om sosial kontroll for ungdommer og foreldre Dette opplegget er lagt opp slik at ungdommene blir mer reflektert over hva som er negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, og hva de kan gjøre med sin livssituasjon. Det er annerledes å oppdra barn i Norge og hjemlandet fordi det er forskjellige normer som hersker. Som barn …