Tilbake til Hva er MiR?

Styret

Whyn Lam

Styreleder

Whyn er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun har ledet et prosjekt for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som hadde som formål å bedre samarbeidet mellom hjem og skole i 5 år. Nå jobber hun i Oppfølgingstjenesten i Akershus Fylkeskommune med ungdommer som har falt ut av videregående skole.

Hun har vært leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Whyn har to barn i skolealder.

Telefon: +47 906 56 435 / E-post: whyn@mirnett.org

Qaman Kalif Musse

Nestleder

Qaman har tatt en adjunktutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO) og jobber til daglig som lærer på Bjølsen skole.

De siste tre årene har Qaman holdt fedrekurs, som er dialogbaserte kurs om temaene likestilling og barneoppdragelse i regi av MiR.

Qaman er gift, og har to barn.

Vegard Nervik

Styremedlem

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er entreprenør og har startet flere bedrifter innenfor programvare og informasjonsteknologi. Han har bodd og arbeidet i flere land og med forskjellige kulturer, blant annet 9 år i Sør-Afrika, hvor han også var frivillig med å hjelpe vanskeligstilte familier i Kwazulu-Natal gjennom kirken.

Han er far til fire jenter med multikulturell bakgrunn. Vegard er økonomiansvarlig i MiR.

Magida Mohammed

Styremedlem

Magida er utdannet lærer og har mange års erfaring med å jobbe som lærer for barnetrinnet i Irak. I Norge studerer Magida service og samferdsel ved Voksenopplæringen i Oslo.

Det å hjelpe nyankomne innvandrere med informasjon, veiledning og annet hjelp de måtte trenge i forbindelse med det å være ny i Norge er noe Magida er opptatt av. I MiR har Magida blant annet jobbet som morsmålslærer i kurdisk.

Magida er mor til en og i fritiden liker hun å tilbringe tid med venner og være med på diverse sosiale arrangementer.

Mehran Paymard

Styremedlem

Mehran er utdannet dataingeniør, med pedagogikk i tillegg. Han  jobber til daglig som IT-konsulent for Utdanningsetaten i Oslo Kommune, hvor han blant annet samarbeider med Kriminalomsorgen. Mehran har benyttet sin bakgrunn og kompetanse til å holde datakurs for MiR. Han er koordinator MiR Øvre Romerike. Mehran er også styreleder i PARSforening – Iranske idrett- og kulturforening.

Sara Morvarid Paymard

Styremedlem

Sara er utdannet lærer og jobber på Rommen skole. Hun har mange års erfaring med barn og ungdom gjennom studie, jobb og frivillig organisasjon. Sara har brukt sin kompetanse til å arrangere ulike aktiviteter for ungdom gjennom MiR og MiR-Ung. I tillegg har hun vært med på å opprette en jentegruppe i Lørenskog. Hun liker å holde kurs om ulike temaer. Blant annet har hun holdt kurs om negativ sosial kontroll for en ungdomsgruppe.

Sara er styreleder i MiR-UNG og er ungdomssorganisasjonens representant i MiR sitt styre.

Flurie Salilaj

Varamedlem

Flurije har vært aktiv i MiR siden organisasjonens oppstart. Hun har blant annet ansvar for svømmeopplæring og turer for MiRs lokallag i Fredrikstad. Flurije bor i Fredrikstad og jobber til daglig i barnehage. Hun er mor til fire jenter

Fathia Gele

Varamedlem

Fathia er familieterapeut med lang erfaring innen forebyggende arbeid med barn, unge voksne og familier. Hun har jobbet i rusfeltet og jobber nå hos Robust (Kirkens Bymisjon). Hun holder gruppeveildning for foreldre og barn i regi av MIR. Hun er mor og stemor.

Sharam Sabouri

Varamedlem

Sharam er pensjonert fagmann i prosessindustri og har jobbet 33 år for ICOPAL og Schibsted trykk Oslo. Han jobber med ungdommer for Kurland fritidsklubb og er styremedlem for Pars forening (Iranske idrett og kulturforening).

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/om-mir/styret/