Tilbake til Hva er MiR?

Styret

Whyn Lam

Styreleder

Whyn er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun har ledet et prosjekt for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som hadde som formål å bedre samarbeidet mellom hjem og skole i 5 år. Nå jobber hun i Oppfølgingstjenesten i Akershus Fylkeskommune med ungdommer som har falt ut av videregående skole.

Hun har vært leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Whyn har to barn i skolealder.

Telefon: +47 906 56 435 / E-post: whyn@mirnett.org

Qaman Kalif Musse

Nestleder

Qaman har tatt en adjunktutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO) og jobber til daglig som lærer på Bjølsen skole.

De siste tre årene har Qaman holdt fedrekurs, som er dialogbaserte kurs om temaene likestilling og barneoppdragelse i regi av MiR.

Qaman er gift, og har to barn.


Vegard Nervik

Styremedlem

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er entreprenør og har startet flere bedrifter innenfor programvare og informasjonsteknologi. Han har bodd og arbeidet i flere land og med forskjellige kulturer, blant annet 9 år i Sør-Afrika, hvor han også var frivillig med å hjelpe vanskeligstilte familier i Kwazulu-Natal gjennom kirken.

Han er far til fire jenter med multikulturell bakgrunn. Vegard er økonomiansvarlig i MiR.

Nask Kheder

Styremedlem

Nask Kheder er utdannet innen juss og som tanntekniker i Irak. I Norge har hun tatt utdanning som barn- og ungdomsarbeider. Hun jobber nå som kurdisk og arabisk tolk og har på denne måten blitt kjent med mange med fluktbakgrunn i Ullensaker kommune. Nask er også politisk aktiv og sitter i kommunestyret til Ullensaker.

Nask liker å være aktiv og kunne hjelpe andre til å finne fram i det norske samfunnet. Nask er gift og har to barn. Hun liker å gå turer på fritiden og å reise til nye steder.

Marta Osuch

Styremedlem

Marta Osuch er utdannet innen jus samt danse- og bevegelsesterapi i Polen. Hun har tatt kurs i Wilderness Therapy, og jobbet som leder i et internasjonalt vitenskapsprosjekt som bruker denne metoden. Hun har mye erfaring som ungdomsarbeider og familieformidler. 

Marta jobber nå i Norges Blindeforbund, og i foreningen iBevegelse. Marta har et barn i skolealder. Hun er glad i å være i naturen og treffe nye folk, og setter stor pris på mangfold.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/om-mir/styret/