Tilbake til Et liv uten frykt og tvang

Frokostmøte med Catherine Ducommun-Nagy

I april 2018 var MiR vertskap for et frokostmøte med den anerkjente famileteraputen Catherine Ducommun-Nagy. Ducommun-Nagy er kjent for sin formidling og videreutvikling av retningen Kontekstuell terapi, som tar utgangspunkt i arbeidet til hennes avdøde ektemann, Ivan Boszormenyi-Nagy, som blir regnet som en pioneer innenfor dette feltet. Hun har dessuten jobbet inngående med vanskeligstilt ungdom i bydeler i Pennsylvania som terapeut. Vi opplevde at hennes innfallsvinklinger til famile-problematikk og kultur-lojaliteter som relevante for arbeidet til MiR, og er i dialog med Ducommun-Nagy for et gjensyn for et arrangement hvor vi ønsker å invitere fagfolk innenfor samme felt her i Norge. På møtet deltok ressurpersoner tilknyttet MiR og noen av våre nærmeste samarbeidspartnere.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/et-liv-uten-frykt-og-tvang/frokostmote-med-catherine-ducommun-nagy/