Ja til kjønnsdelt opplæring i likestillingsspørsmål!

Som mor og leder i en forening for multikulturelle foreldre ser jeg en bekymringsfull utvikling knyttet til tenåringsgutters syn på likestilling. Jeg trodde først at diskusjoner hjemme ved mitt middagsbord ikke var representativt, men ser av kartlegginger at det gjelder mange flere. Gutter uten livserfaring har lett for å tro på det de hører fra influencere som kommer med lettvinte løsninger, som skylder på andre. Men det er kanskje et tegn i tiden at man føler at man har rett på ting, det som heter «entitlement» på engelsk. Mange ungdommer nå til dags tenker ofte på deres rettigheter uten å være villig til å jobbe hardt for å få det til, som å skylde på samfunnet hvis du ikke får deg kjæreste, som lederen i Fremskrittpartiets ungdom har gjort.

Med mindre de blir opplært til å reflektere over samfunnet eller ser i hverdagen at mødrene blir undertrykt, er det lett å tenke at Norge er likestilt. Derfor lurer jeg litt på hva guttene lærer på skolen. Lærer de barna våre om likestillingskampen og det å tenke kritisk? I følge læreplanene, skal de jo det, men hva er det som gjør at likestilling blir sett på som noe avleggs? Er fokuset på kvinners rettigheter formulert på en slik måte at guttene føler seg fremmedgjort blant mange unge menn? Konsekvensen av fremmedgjøring kan være at vold mot jenter og kvinner vil øke fordi de ikke behersker ord så godt som jentene. NRK meldte i februar at det var øking i voldtekter i Norge i alle aldersgrupper. I Oslo er veksten størst i gruppen 14 til 19 år. 95 prosent av ofrene er jenter. I de aller fleste av tilfellene er det jevnaldrende som begår voldtektene. Vår forening har et likestillingsprosjekt der vi også ser at noen menn og gutter forbinder likestilling med noe negativt, som en konkurranse mellom kvinner og menn, der kvinner får flere fordeler og menn får færre istedenfor at det skal bidra til et bedre og tryggere samfunn. Utviklingen i samfunnet viser også at flere gutter på videregående skole synes at likestillingen har blitt ført for langt.

Bilde tatt fra markering av Mannsdagen 19. november, 2023. Philip Rynning Coker fra Minotenk holdt innlegg

Ved skolevalget i 2023 var det kun 21% av alle guttene som mente at likestilling bør føres videre, resten mente at den var ført langt nok, ført for langt, eller hadde ingen mening. Blant jentene mente 74% at likestilling burde føres videre.

Kings College London analyserte data med over 3000 personer som bekrefter et økende gap mellom hvordan kvinner og menn ser på likestilling. Dobbelt så mange menn (17%) som kvinner (8%) synes at arbeid med likestilling har gått for langt. 68% av alle kvinner mellom 16 og 29 mener at det er vanskeligere å være kvinne enn mann, og bare 35% av alle menn i samme aldersgruppe mener det samme.

En teori om hvorfor gutter tenker at likestilling er ført langt nok er kanskje influencere som Andrew Tate. Han spiller på usikkerheten til unge gutter og deres redsel for å gå glipp av det gode livet, FOMO (fear of missing out). Problemet er at han utnytter unge menns dårlige selvtillit for å selge kurs på hans Hustlers University. Han oppmuntrer unge menn til å gå på hans skole og skremmer dem ved at de må jobbe på McDonalds til de er 40 år og ingen kvinne vil ha dem hvis de ikke tar tilbudet. Han lover at han skal hjelpe dem å bli rik og populær.

Problemet er i tillegg at han selv ble rik gjennom kriminalitet, blant annet ved å utnytte kvinner. Han er anklaget for vold mot tidligere kjærester, voldtekt og hallikvirksomhet og ble arrestert i Romania i desember 2022. Han satt i fengsel i 3 mnd og nå er han i husarrest i Romania frem til rettsaken. Og bør vi ikke bekymre oss for at våre sønner har kriminelle som forbilder? Kanskje er det slik at skolen burde ta mer ansvar for å gi guttene bedre kunnskap om likestilling? Kanskje må de ha egne klasser der vi taler guttenes språk slik at de forstår? Jeg tenker at også vi foreldre må ta ansvar for å snakke med våre sønner, men skolen må også oppgradere pensum og sammen kan vi kanskje skape en verden der kvinner og menn ikke ser helt forskjellig på verden. Noe må i alle fall gjøres!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/ja-til-kjonnsdelt-opplaering-i-likestillingssporsmal/