Tilbake til Likestilling for vellykket integrering og familieliv

Stoltenbergutvalget: «Nye sjanser – bedre læring.

MiR har svart på rapporten fra Stoltenbergutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Det var viktig for MiR å spørre om studiespesialisering og universitetsutdannelse skal få være de viktigste tegnene på at man har lykkes når yrkesfag og praktisk arbeid også er viktig for samfunnet vårt.

Derfor støtter MiR både yrkespraksis på ungdomsskolen slik at flere finner ut hva de vil bli, og at elever som fullfører Vg2 yrkesfag skal få lovfestet rett til lærlingplass slik at de er garantert å få fullført utdanningen sin.

MiR svarer også at guttene kanskje er ekstra utfordret på skolen både fordi det ikke lenger er så mange lærere som er menn og fordi det har blitt så mye teori både for seksåringene og på yrkesskolene. Det ville nok vært fint for mange gutter å få lære om livet og skolen av en mann.

Og det ville nok også vært nyttig hvis skolene forsto at energiske gutter og jenter mister konsentrasjonen når de bare må sitte stille på stoler hele dagen. Gutter er like flinke og smarte på skolen som jenter, men MiR lurer på om regjeringen vil at energiske gutter og jenter skal forandre seg. Vil det ikke være bedre om skolen tilpasser seg barna heller enn at barna må tilpasse seg skolen?

Det ville kanskje vært bedre om skolene kan gi barna forskjellige typer lærere og litt variasjon med aktiv og praktisk opplæring i løpet av skoledagen. Det ville kanskje også være nyttig hvis de skolene i Norge som vet dette og bruker praktisk opplæring fikk dele erfaringene sine og lære opp de andre skolene. MiR tenker at det vil være til hjelp slik at alle barn klarer å lære noe på skolen og får lyst til å finne ut hva de kan bli når de blir store, enten de er jenter eller gutter.

Du kan lese hele høringssvaret her.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/stoltenbergutvalget-nye-sjanser-bedre-laering-copy/