Tilbake til Likestilling for vellykket integrering og familieliv

Likestillingsprosjekt – Leirskole for foreldre og barn på Brennabu

Vinteren 2014 arrangerte MIR en tur til Brennabu leirskole for en gruppe flerkulturelle foreldre og barn fra forskjellige land i Asia og Afrika. Prosjektet ble støttet av Bufdir.

Formålet med turen var å skape aktiviteter som bidro til refleksjon over kjønnsroller i et tverrkulturelt perspektiv og diskutere hvilke forventninger man har til kvinner og menn i et flerkulturelt samfunn og dermed skape endringer i holdninger over tid.

Om kvelden laget mennene maten og MIR hadde aktiviteter og diskusjoner om likestilling. Om dagen ble det lagt opp til aktiviteter utendørs og det var konkurranser mellom kvinnene, mennene og barna. Hvem tror du vant?

Med aktivitetsleder, hesteskokasting  Med aktivitetsleder Stø hånd  jenter Snapshot3  Labyrint

Videoer fra likestillingsprosjektet

«Energikampen» handler om en konkurranse mellom kvinner og menn. Hvem vinner?

«Da mennene stelte hjemme» handler om da mennene skulle lage mat. Lager de ikke mat fordi kvinnene ikke lar dem lage mat eller fordi de ikke vil?

«Gøy i snøen» handler om vinteraktiviteter. Det er ikke umulig å få innvandrerforeldre ut i snøen hvis de vet hva de kan gjøre!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/likestillingsprosjekt-leirskole-for-foreldre-og-barn-pa-brennabu/