Tilbake til Likestilling for vellykket integrering og familieliv

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR har de siste årene satset sterkt på sitt prosjekt «Likestilling for vellykket integrering og familieliv«, støttet av Bufdir. Som en del av prosjektet har vi hatt dialogsamlinger om likestilling på ulike språk, blant annet i samarbeid med voksenopplæringen og ulike organisasjoner. Blant de viktigste temaene har vært «fedre og likestilling» og «likestilling i utdanningsvalg».

Vi har siden 2018 hatt fokus på å lage brosjyrer og filmer med et tilhørende undervisningsopplegg knyttet til temaet «likestilling i utdanningsvalg.» Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og filmer og materiell er tilgjengelig for fri bruk via våre nettsider. Brosjyren finnes på 13 språk og filmen finnes med teksting på fem språk.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/likestilling-for-vellykket-integrering-og-familieliv-page/