Tilbake til Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR lanserer film og brosjyrer om Utdanningsvalg

MiR har i flere år jobbet for likestilling, med tilskudd fra Bufdir. I 2018 utvidet vi prosjektet til også å handle om ungdoms utdanningsvalg. Hva bør ungdom og deres foreldre tenke på når man skal velge utdanning og yrke? Hvilke reaksjoner møter ungdom og familier som velger utradisjonelt? I prosjektet har vi laget brosjyre og film som forsøker å gi svar på disse spørsmålene. Se filmen, last ned brosjyren på det språket som passer best for deg, og gjør deg opp din egen mening! Om du ønsker trykte utgaver av brosjyren, ta kontakt med oss på post@mirnett.org.

Trykk her for å se brosjyrene

 

Filmen er også tekstet på engelsk.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/mir-lanserer-film-og-brosjyrer-om-utdanningsvalg-copy/