Tilbake til Likestilling for vellykket integrering og familieliv

Ressurspersonsamling i tilknytting Stoltenbergutvalgets rapport Nye sjanser – bedre læring

Engasjementet er stort på våre ressurspersonsamlinger. Rett før påske møttes MiRs ressurspersoner for å diskutere innholdet i Stoltenbergutvalgets rapport NOU 2019: 3 – Nye sjanser – bedre læring, som retter seg mot å redusere forskjeller mellom gutter og jenter i skolen. MiR har som mål å komme med konstruktive innpill til dette temaet, godt forankret i hjelpen fra våre tilknyttede ressurspersoner.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/ressurspersonsamling-i-tilknytting-stoltenbergutvalgets-rapport-nye-sjanser-bedre-laering-copy/