Mange muligheter for kvinner i industriselskap, høyteknologibedrifter, IT (…), var beskjeden på temasamlingen 10. oktober

Digitale ferdigheter er en unnværlig ressurs for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet.

I MiRs lokaler i Torggata har kvinner møttes siden september for å tilegne seg mer digital kunnskap og ferdigheter.

10. oktober var temasamlingen med Nadia Chaudry, leder for Business Intelligence. Hun kom til Norge som barn etter at moren måtte flytte fra hjemlandet, og hennes karriere og ledelsesstil er basert på tillit og omsorg som kjerneverdier. Hun delte sin erfaring i teknologi, ledelse og økonomi.

“Flotte ting kommer aldri fra komfortsonen» sa Nadia Chaudry på samlingen.

På samlingen ble det blant annet snakket om at teknologi har vært et mannsdominert yrke, men at dette er i endring og at det er mye som gjøres på dette området. Et eksempel er kvotesystem for å få flere kvinner i teknologiske selskaper. Teknologi og digitalisering endrer seg bestandig.

«Vi må lære å leve med usikkerhet, holde oss oppdatert og være nysgjerrig«, var budskapet til Nadia.

Kvinner bør jobbe kontinuerlig med selvtillit og med å utvide sitt nettverk, slik at de påvirker karriereutvikling og en likestilt lønn. Det er mange muligheter for kvinner i industriselskap, høyteknologibedrifter, IT, telekommunikasjon og konsulentvirksomhet.

Under kurset jobber kvinner med å videreutvikle begynneropplæring i data, digitale verktøy, myke ferdigheter, og norskspråk uttaleundervisning. «Nå er det syv kurssamlinger igjen, men vi ser allerede tryggheten og selvtilliten til kursdeltakerne vokse og i takt med de digitale ferdighetene de får på kurset underveis», sier MiRs koordinator Claudette Vigueras. Claudette har stått for organiseringen av kurssamlingene, og sammen med kursholdere på ulike fagfelt. Målet er at når kurssamlingene er over at kvinnene selv skal tørre å utforske mulighetene som den digitale verden kan tilføre.

Prosjektet har fått midler av Oslo kommune.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mange-muligheter-for-kvinner-i-industriselskap-hoyteknologibedrifter-it-var-beskjeden-pa-temasamlingen-10-oktober/