Konferanse «Får ALLE være med? – Digitale barrierer i idretten»

Konferansen «Får Alle være med? – Digitale barrierer i idretten» ble nylig avholdt på Sentralen i Oslo. Konferansen satte søkelys på å identifisere digitale hindringer i idretten, samt styrke inkludering og deltakelse blant alle barn.

Miljøterapeut Sara Hambro, Aziza og tolk mottar blomster av konferansier Phuong Tran etter innlegg

Bakgrunnen for konferansen springer ut fra samarbeidsprosjektet mellom MiR og Atlas Kompetanse «Min første fritidsaktivitet» med oppstart i 2021. Prosjektet har som mål å skape bedre inkluderingstiltak for rask igangsetting av fritidsaktiviteter for nybosatte flyktningfamilier. Firdawsa Ahmed fra Atlas kompetanse og Maryam Issa fra MiR, formidlet hvordan de har jobbet med å følge opp nybosatte familier slik at barna kommer inn i aktivitet og at foreldre blir rustet til å følge dem opp i aktiviteten på egen hånd. Fra prosjektet fikk publikum høre Aziza, en mor som kom til Norge med begrenset digital kunnskap og hvordan hun fikk hjelp til å oversette kommunikasjonen fra idrettslaget. «Før jeg kom til Norge var jeg ikke kjent med internett, pc, tekstmelding, e-post og apper. Jeg brukte bare telefonen for å ringe» – Aziza.

Flere talere delte sine erfaringer og perspektiver, inkludert Norges idrettsforbund ved Håvard B. Øvregård. Han understreket at idrettens langsiktige arbeid fra 2023 til 2027 er at idrettens medlemmer, administrative og valgte ledelse skal speile mangfoldet i samfunnet, for å gjøre idretten tilgjengelig for alle. Videre introduserte Elin Mellingsæter, fra En forskjell AS, viktigheten av lek. «Lek er barnets naturgitte og universelle måte å forstå og bearbeide verden på. Barn bruker lek som en viktig måte å håndtere stress og traumer på» – Elin Mellingsæter.

MiR ved Uyen Whyn Lam delte så deres erfaringer med på hvordan MiR siden 2008 har håndtert digitale utfordringer ved å gi kvinner kurs i digital opplæring. Hun understrekte at «Alle foreldre er en ressurs, fordi alle foreldre vil det beste for sitt eller sine barn» – Uyen.

På konferansen ble publikum introdusert for begrepet rollereversering, der barn tar på seg omsorgsoppgaver på grunn av familiemedlemmers behov. «Nyankomne barn skal kunne delta i idretten, uten å påta seg voksnes ansvar». – Sara Aziz. Konferansen ble så avsluttet med en samtale mellom Sarah som har bakgrunn som miljøterapeut i prosjektet og konferansier Phuong Tran, om de mange kunstmaleriene som var vist frem og inspirert av nettopp stemmene til barnefamilier som drømmer om at også deres barn skal få ta del i fellesskapet.

På spørsmålet til en publikumsdeltaker på hvorfor han kom og hva han han tar med seg fra konferansen, svarte Erik Rosland fra Sålevending «Jeg kom for å lære mer om temaet. Med meg fra konferansen tar jeg med viktigheten av å tilrettelegge for påmeldinger på nettside, og ikke bare Instagram og Facebook for at informasjonen skal være tilgjengelig for flere».

Finansiering:
Prosjektet har fått støtte fra Bufdir, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Anthonstiftelsen, Zuccarellostiftelsen og Coop-Dugnaden.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/konferanse-far-alle-vaere-med-digitale-barrierer-i-idretten/