Tilbake til Fredrikstad

MiR Fredrikstad med vellykket norsk- og datakurs

Bilde: Lektor Cherihane Chehade i sirkelrammen til venstre har bakgrunn fra Libanon, og var prosjektleder for kurset. Til daglig er hun lærer ved Glemmen videregående skole. Illustrasjonsbildet viser et datakurs med en gruppe rundt en datamaskin.

I september gjennomførte MiR Fredrikstad norsk- og datakurs for voksne med minoritetsspråklig bakgrunn på Glemmen videregående skole. 10 deltakere gjennomførte kurset med styrkede ferdigheter i bruk av data og basisnorsk i arbeidslivet.  

Cherihane Chehade, lektor ved Glemmen videregående skole, tok deltakerne gjennom et pedagogisk tilrettelagt kurs på til sammen 30 timer. Deltakerne fikk selv bestemme temaer som de ønsket bedre kunnskaper i, deriblant å skrive CV for framtidige jobbsøknader, kommunikasjon i jobbsituasjoner, og hvordan man kan forberede seg til jobbintervjuer. Deltagerne fikk også grundig veiledning i programmer som Word.

– De viktigste elementene i kurset var å påpeke hvor viktig det er å forstå ulike ord og utrykk på jobb, og hvor viktig det er å organisere dokumenter til arbeidsgiver, forteller Cherihane.

Deltakerne gikk ut av kurset sultne på mer. Ikke minst har samarbeid i grupper, fremføring for andre og å øve seg på dialoger i jobbsituasjoner bidratt til mer selvtillit i kommunikasjon som er nyttig i arbeidslivet. Deltakerne delte også ønsker for videre kursing, som i mer profesjonell bruk av epost, flere funksjoner i Word og bruk av PowerPoint, samt viktige digitale løsninger som Digipost.

– Med kurset ser deltakerne fram til fremtidige kurs hvor de har muligheter til å lære mer og utvikle språk, både skriftlig og muntlig og bli bedre kjent med andre i området for å bygge nettverk, hvor de deretter kan åpne bedre muligheter for å finne jobb.

Azad Al-Hesso og Ali Abady assisterte og hjalp deltakerne under kurset. Cherihane er veldig takknemlig for hjelpen de bidro med.

– Det har vært utrolig lærerikt for både deltakere og kursholder, forteller hun begeistret. MiR Fredrikstad er nå i gang med engelskkurs, hvor deltakerne skal lære engelsk tilpasset ulike yrker og arbeidssituasjoner. Vi ønsker å rette en stor takk til Fredrikstad kommune som har gitt oss støtte til dette viktige og populære tiltaket.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/fredrikstad/mir-fredrikstad-med-vellykket-norsk-og-datakurs-page/