Lære myke ferdigheter på BeCreativeproject.eu  

Syv europeiske land (Belgia, Kypros, Estland, Frankrike, Norge, Spania og Tyrkia) har siden 2021 inngått et partnerskap og jobbet i prosjekt, for å styrke at alle skal få tilgang til å utvikle sosial kompetanse. Resultatet er en nettbasert plattform www.becreativeproject.eu

Hensikten med BeCreative.eu er å gi tilgang til metoder for å utvikle sosial kompetanse og myke ferdigheter. Ferdigheter som er viktige for å få innpass på arbeidsmarkedet, i fellesskap og i livet generelt. Sosial kompetanse er ferdigheter, holdninger, motiv og evner man trenger for å mestre en gitt situasjon, mens myke ferdigheter kan kanskje lettest forstås som det motsatte av harde ferdigheter som handler om ferdigheter som er konkrete og synlige, som for eksempel kunnskap som kan dokumenteres eller måles. I jobbsammenheng kan dette være formell utdanning, arbeidserfaring, leseforståelse, språkbeherskelse og dataferdigheter. Myke ferdigheter, bedre kjent som «soft skills» på engelsk er derimot personlighetstrekk og egenskaper som er forankret i adferd, holdninger og verdier. Disse ferdighetene er mindre kvantifiserbare, men blir stadig mer vektlagt i nåtidens arbeidsmarked. Grunner til dette er at de fleste jobber krever en viss grad av samhandling med andre mennesker. Enten du jobber i kundeservice, salg, ledelse eller som omsorgsperson, vil din evne til å kommunisere, samarbeide og bygge relasjoner med andre spille en viktig rolle.  

Å tilegne seg myke ferdigheter er ikke gjort over natten, men er fullt mulig å lære å utvikle. Den nettbaserte plattformen BeCreative.eu skal nettopp tilgjengeliggjøre metoder for å lære seg myke ferdigheter, som kan tas i bruk i opplæring av deltakere eller av deltakerne selv. Via en digital e-læringsportal gis tilgang til ulike moduler som har fokus på blant annet problemløsning, kreativ tenkning og formidling, til hvordan dele informasjon til andre. Læringsportalen er helt gratis og finnes på syv ulike språk.  Tilgang til e-læringsportalen får man ved å registrere seg og opprette en konto på BeCreative.eu. En plattform manual kan hjelpe deg å komme i gang også.  

«Selv om prosjektet er avsluttet lever nettsideportalen videre, og MiR håper den blir tatt i bruk og kan hjelpe de som ønsker å lære myke ferdigheter, finne inspirasjon og dele sitt arbeid», forteller Uyen Whyn Lam, styreleder i MiR.

Uyen Whym Lam, styreleder og Vegard Nervik, styremedlem i MiR deltok i desember på avslutningsmøte i Paris med partnerlandene

Partnerskapsprosjektet Be Creative! ble avsluttet i 2023. Uyen Whym Lam, styreleder og styremedlem Vegard Nervik i MiR deltok i desember på et avslutningsmøte i Paris med partnerlandene involvert.

Prosjektet er støttet av EU-midler.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/laere-myke-ferdigheter-pa-becreativeproject-eu/